Mere end blot et sted at bo: Nu skal lejernes trivsel ind i lejekontrakten

Skrevet af: Nathalia Hentze Nielsen
Søren Dige, Mindstep Care, og Britta Jespergaard, Prodomus
Søren Dige, Mindstep Care, og Britta Jespergaard, Prodomus

Traditionelt set er forholdet mellem udlejer og lejer bygget op omkring leveringen af fysiske rammer for bolig og økonomi.

Det har dog rykket sig markant i løbet af de seneste år.

Nu finder man også såkaldte ”varme” udlejere; et udtryk, der dækker over udlejere, som også interesserer sig for deres lejeres trivsel udover de fysiske rammer.

Her vægtes beboernes trivsel og sundhed i lige så høj grad som ejendommens stand og vedligeholdelse, og det er dermed værdier som (med)menneskelighed og samfundsmæssig interesse, der er på spil.

”Både trivsel, fællesskab og sundhed fylder meget i danskernes hverdag i 2020, og det er vores opfattelse, at disse parametre kommer til at fylde mere og mere,” fortæller Britta Jespersgaard, der er direktør for grundejerforeningen ProDomus.

Trivselspakke for lejere

ProDomus, der administrerer mere end 5.500 lejeboliger i Aalborg området, er firstmover på dette område og har indgået et samarbejde med den lokale virksomhed Mindstep Care om LejerCare.

LejerCare er en ekstra trivsels-pakkeløsning, der er gratis for lejerne og tilbydes lejere og deres husstand i de ejendomme, der er omfattet af aftalen. Det vil sige, at udlejer som en del af lejekontrakten har lavet en LejerCare aftale med Mindstep Care.

MindStep Care har gennem en årrække præsenteret et lignende trivselstilbud for offentlige og private arbejdspladser i det nordjyske, som ønskede et bredt medarbejdergode med fokus på trivsel, motion og sundhed.

Tiltaget har været så stor en succes, at brugergruppen nu udvides til de udlejere, som ønsker at tilbyde produktet som et ekstra gode.

Mere end kun et tag over hovedet

”Trivsel og sundhed er ikke bare noget, vi taler om, men rent faktisk noget vi gør noget ved,” forklarer Søren Dige, grundlægger af Mindstep Care, om konceptet.

”For mange mennesker er trivsel, sundhed og motion placeret meget højt på den daglige liste over prioriteret tid, og det er noget, vi som samfund skal hjælpe hinanden endnu mere med i fremtiden.

Derfor er det med morgendagens briller på helt naturligt, at en udlejer gerne vil tilbyde lejerne noget udover ’et tag over hovedet’.”

Netop disse muligheder for fællesskab i fremtidens bolig er også inkluderet i Aalborg Kommunes boligstrategi, hvor byudvikling og boligbehovet har forandret sig og kalder på et andet fokus.

Dette er bl.a. single- og seniorboliger med masser af fællesskaber og mødesteder samt bofællesskaber for børnefamilier.

Det gode naboskab

”I dag ønsker man ikke blot en god bolig til en fornuftig pris – det er faktisk mere vigtigt for de fleste, at man har nogle gode naboer, der deler de samme interesser og værdier som en selv,” supplerer Britta Jespersgaard.

”Herved kan man etablere relationer og fællesskaber, som rækker langt udover det almindelige naboskab.

Det kan være fællesskaber omkring motion, sportsinteresser, fritidsinteresser, sundhed, foredrag m.m.”

ProDomus og Mindstep Care har dermed blik for fremtidens fællesskaber, men deler også det fælles mål om at gøre Nordjylland til den sundeste region i Danmark.

Kontakt Britta Jespergaard, Prodomus eller Søren Dige, Mindstep Care for yderligere informationer.