Central bygning rives ned i gågade: Det skal der ske med Bispensgade 3

Skrevet af: Emil Kjær Jørgensen
Arkivfoto af bygningen
Arkivfoto af bygningen

Bispensgade er en af byens mest befærdede gader, og nu er der snart forandringer på vej i gågaden.

En bygherre har nemlig store planer med Bispensgade 3, der tidligere har huset en Matas-butik og senest Outletland, og som er opført tilbage i 1917.

Tilbage i 2018 konkluderede et bygningssyn, at ejendommen ikke er teknisk forsvarlig at udnytte uden en totalrenovering.

For godt et år siden, 23. januar 2020, besluttede By- og Landskabsudvalget, at bygningen kan rives ned, og at der kan igangsættes en proces med henblik på at udarbejde en ny lokalplan.

Ny bygning skal opføres med respekt for arkitektur og historie

De store planer med Bispensgade 3 er nu rykket et skridt nærmere, da By- og landsskabsudvalget på et møde 7. januar 2021 har godkendt en såkaldt startredegørelse, der er en indledende politisk drøftelse og afklaring af rammerne for et kommende lokalplanarbejde.

Af startredegørelsen fremgår det, at der skal opføres en erhvervs- og boligejendom, hvor stueplan er forbeholdt butiksformål, 1. sal udnyttes til kontor eller butik og etagerne over udnyttes til beboelse.  Over 2. etage skal der etableres et grønt udeareal.

Derudover fremhæves det, at den centrale placering i gågaden skal respekteres i forhold til bebyggelsens fremtoning, nabobygningerne, den smalle Cortesgyde og bylivet i Bispensgade.

Visualisering af skitseprojekt (Claus Otto Nielsen)
“Mod Bispensgade anbefales det, at bygningen udformes, så den tilpasser sig gadestrukturen og underordner sig Bispensgade 1.
Det betyder at den nye bygning kan etableres i 3 fulde etager og 1 tagetage.

Mod Cortesgyde skal bygningen trappes ned til 2 etager og en tagetage. Gyden er meget smal og det er essentielt, at der tages hensyn til rumligheden og de gåendes oplevelse, for at gyden fortsat skal være et positivt historisk element i bybilledet.

Det skrå hjørne ved Bispensgade og Cortesgyde skal bevares og understøttes af en indgangsfunktion. Der er mulighed for én tagetage, men denne kan bygges med trempel så det i realiteten tilnærmer sig en fuld etage,” skrives der i startsredegørelsen.

Derudover bliver det fremhævet, at facaden skal have en detaljeringsgrad, som harmonerer med resten af gågaden.

Det kræver blandt andet, at facaden skal udføres i pudset mur i en lys farve, og adgangen til de kommende boliger skal ske fra opgange og ikke fra altangange mod gården.

Det bliver tilladt at opføre altaner mod den fælles tagterrasse.

Du kan selv dykke ned i startredegørelsen her.