Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Vinterpakke vedtaget: Sådan skal pengene bruges i Nordjylland

Af Emil Kjær Jørgensen

Et flertal i Regionsrådet har nikket ja til, hvordan Folketingets vinterpakke på 103,3 mio. kr. skal bruges i Region Nordjylland.

De faglige organisationer og Region Nordjylland har aftalt, at pengene skal gå til fastholdelsestillæg for personale samt bonus for frivilligt ekstra arbejde.

Skal fastholde personale og honorere merarbejde

Vinterpakken er vedtaget af et flertal i Folketinget, og den kan bruges til særlige, midlertidige indsatser for at bidrage til at styrke og understøtte aktiviteten samt fastholde sundhedspersonale – og dermed få sygehusvæsenet gennem en særlig ekstraordinær svær vintersæson til gavn for både personale og patienter.

Region Nordjyllands del af vinterpakken er 103,3 mio. kr.

Region Nordjylland har været i fælles forhandlinger med de faglige organisationer, og sammen med dem er der indgået aftale om at bruge pengene til fastholdelse af personale hen over vinteren og til bonus for de medarbejdere, der i løbet af vinteren tager et ekstra nap med i form af overarbejde eller frivilligt ekstra arbejde.

“I Region Nordjylland har vi prioriteret coronavinterpakken til de dele af sundhedsvæsenet, der har allermest brug for styrket robusthed hen over denne vinter. Hos os har vi defineret formålet som bl.a. at fastholde sundhedspersonale på de nordjyske hospitaler i særligt udsatte afsnit og styrke aktiviteten i forhold til det akutte pres og den overbelægning, vi oplever her i vinter,” siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Det har været vigtigt for de faglige organisationers sammenslutning Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, at pengene fra vinterpakken skal bruges bredt blandt faggrupper og på tværs af opgaver og områder.

“Vi ved, at medarbejdere fra alle faggrupper virkelig har knoklet, og alle har markante ændringer i deres arbejdsliv: Mere travlt, nye arbejdsgange, bekymringer for smitte osv. Derfor har det også været en svær opgave at prioritere midlerne, men i denne omgang har vi ønsket at prioritere robustheden for patienternes og personalets skyld,” siger Ulla Astman.

Fastholdelsestillæg for flere faggrupper

Aftalen indebærer, at en lang række medarbejdere på f.eks. de døgndækkede sengeafsnit på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland og de f.eks. portører og rengøringsmedarbejdere, der servicerer de områder, får et fastholdelsestillæg på kr. 12.000. Beløbet er ens for alle de valgte faggrupper.

Derudover får medarbejdere, der arbejder ekstra, en bonus ved vinterens udløb. Hvor stor bonussen er, vil være afhængig af mængden af overarbejde og frivilligt ekstra arbejde.

“Vi har bestræbt os på at gøre det ens på tværs af regionens hospitaler, så det er gennemskueligt, hvad der gives tillæg for, men selvfølgelig med respekt for, at vores sygehuse er forskellige organiseret,” siger regionsdirektør Christian Boel.

I Region Nordjylland har forhandlingerne med de faglige organisationer været i samlet flok, fremfor at forhandle med organisationerne individuelt.

“Vi vil gerne rette en stor tak til de faglige organisationer i Nordjylland. De har været konstruktive og hjælpsomme i samarbejdet om at få løftet denne meget store opgave her op til jul,” siger Ulla Astman.

Fakta

Der er på landsplan afsat en mia. kr. til særlige midlertidige indsatser i sygehusvæsenet i vintermånederne, og Region Nordjyllands andel er ca. 10 % – 103,3 mio. kr.

Midlerne skal bidrage til at:

• styrke aktiviteten

• understøtte aktiviteten

• fastholde sundhedspersonale

Det er aftalt, at den enkelte region udmønter den lokale pulje med de relevante organisationer.

Der er tale om en engangsbevilling, der skal udmøntes via engangstillæg.

Følgende er omfattet i Region Nordjylland:

Følgende organisatoriske afsnit er omfattet af aftalen.

Somatik

• Døgndækkede akutte, medicinske og kirurgiske sengeafsnit i somatikken, hvor der er aften-, nat- og weekendvagter

• Akutområdet

• Børn- og ungeområdet

• Anæstesi og Intensiv

• Opvågningen

• Fødselsområdet og obstetrikken

• Klinisk Biokemi og Mikrobiologisk Afsnit

Psykiatri

• Intensivområdet

• Tværgående personalegrupper, eksempelvis fysio- og ergoterapeuter, sonografer, portører, rengøringsassister, husassistenter, rengøringsteknikere, serviceassistenter, lægesekretærer, psykologer, socialrådgiver, diætister mv., der fast er tilknyttet de udpegede sengeafsnit eller afdelinger, kan af de lokale ledelser udpeges til at være omfattet af fastholdelsestillæg.

• Vagtbærende læger, der er tilknyttet de nævnte områder.

•Farmakonomer, der er fast tilknyttet de nævnte afsnit.

•Paramedicinere.

•Derudover er der indgået en aftale om honorering af overarbejde og frivilligt ekstra arbejde, som omfatter flere personalegrupper end ovenstående.

Del artikel

Andre læser også