Boliger og ny biograf: Vil omdanne stort område til nyt trækplaster i Aalborg

Skrevet af: Michael Qureshi

Et kæmpe erhvervsområde er udset til at blive et nyt attraktivt knudepunkt i det centrale Aalborg.

Det fremgår af en startredegørelse, som By- og Landskabsudvalget på torsdag d. 19. november skal tage stilling til.

Et 29.000 kvm stort areal mellem Skibsbyggerivej, Nyhavnsgade og Østre Allé, hvor FOA Nordjylland og det nyligt lukkede Østerport Auto ligger, planlægges omdannet til boliger, dagligvarebutik, biograf og kontor.

Det er over for bl.a. Shell 7-Eleven og SKAT’s kontorbyggeri i Øgade-kvarteret.

En gruppe af virksomhedsejere har set en mulighed for at omdanne det lidt “kedelige” område til et boligområde blandet med serviceerhverv, publikumsorineteret erhverv, som en biograf, og en dagligvarebutik, hvor flere aktører har vist interesse for området.

Vil skabe nyt kontorhus

FOA ønsker konkret at skabe et nyt kontorhus, som en del af et større projekt skabt i et samarbejde mellem de forskellige grundejere i området.

Projektets hovedidé er at opgradere og samle området til en helhed, hvor de eksisterende boligejendomme indgår i en karréstruktur, der fortsætter bebyggelsesstrukturen fra Østerbro-kvarteret.

Karrébebyggelsen vil give klart definerede gadeforløb, åbne op for et torv, der samler området, og skabe semiprivate gårdrum til boligerne.

Bebyggelsen foreslåes i 4-7 etager for at skabe en overgang mellem Østerbros 3-4 etager og de store bygningsvoluminer i havneområdet.

Med blandingen af byfunktioner – dagligvarebutik, biograf, restaurant, FOAs kontor- og kursusvirksomhed, samt boliger – vil der blive skabt et kvarter med en tydelig identitet og sit eget byliv, og med aktivitet det meste af døgnet.

Læs også: Få lækre asiatiske hovedretter til kun 65 kr. – Prøv Asian Week i denne uge

Flere aktører er klar med biograf

Flere aktører er interesseret i at placere en biograf i området. En biograf vil primært henvende sig til den østligste del af Aalborg/Vejgaard samt til folk der kører til nordfra.

Der er gode tilkørselsesforhold og mulighed for at skabe parkering direkte ved biografen.

FOA har gennem længere tid haft ønske om enten at renovere deres lokaler eller bygge nyt. Med en ny kontorbygning vil FOA kunne optimere brug og arealbindinger, og der vil være en naturlig kobling til at anvende biografens sale og restaurant til kursusvirksomhed og større arrangementer.

Østerport Auto lukkede den 1. november 2020, og det har desuden været drøftet, om Kloak A/S kunne flytte sin pumpestation.

Kloak A/S har dog oplyst til By- og Landskabsforvaltningen, at man ikke ønsker at flytte pumpestationen, da der vil være en stor udgift forbundet med at flytte fra området.

Læs også På udvalgte datoer: Fusion laver prisvinder-menu med 8 retter til 425 kr.

Anbefaler ikke biograf

Det tyder heller ikke på, at ønsket om at bygge en topmoderne ny biograf får grønt lys fra Aalborg Kommune.

For anbefalingen der skal drøftes på torsdag går på, at man gerne ser et boligbyggeri men ikke biograf eller supermarked.

“At der skabes et blandet bolig- og erhvervsområde, dog uden mulighed for biograf eller dagligvarebutik.”