Annonce
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Vil booste biodiversiteten: Østerådalen skal være endnu grønnere

Af Stine Kjølby Christensen
Foto: Daniel Brandt Photography
Foto: Daniel Brandt Photography

Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Aalborg vil styrke biodiversiteten i Østerådalen

Aalborg Kommune har indgået samarbejde med Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Aalborg. Samarbejdet har til hensigt at styrke biodiversiteten på udvalgte arealer i Østerådalen indenfor fredningen.

I Østerådalen er der udført naturpleje i en lang årrække. Til trods for det, findes der stadig arealer med en meget lav naturkvalitet indenfor den 25 år gamle fredning.

Helt nyt samarbejde

Det vil Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Aalborg nu ændre på, og udgangspunktet for projektet er Snarremarken i Østerådalen.

“Et af de arealer, hvor der ikke har indfundet sig den natur, man havde håbet på, er Snarremarken.

Der er ikke sket en naturlig indvandring af floraen fra de omkringliggende arealer, selvom man tidligere har forsøgt sig med forskellige tiltag som dybdepløjning og afgræsning.

Det vil vi nu forsøge at rette op på gennem det her samarbejde,” fortæller Mikkel Rødvig, der er naturvejleder i Aalborg Kommune.

Flere planter og liv

Danmarks Naturfredningsforening Aalborg ser samarbejdet som et vigtigt bidrag til at skabe mere plads til natur og biodiversitet og samtidig give flere mulighed for at opleve den naturværdi:

“Et af de vigtigste formål med Danmarks Naturfredningsforening Aalborgs arbejde er at bidrage til at skabe mere plads til natur og øget biodiversitet.

Det vil blandt andet sige et varieret udbud af planter og dermed et mere rigt liv af både insekter og fugle i de bynære naturarealer, som ofte er alt for artsfattige.

Vil booste biodiversiteten: Østerådalen skal være endnu grønnere

Derfor ser vi samarbejdet med Aalborg Kommune om at udvide arealerne med stor variation i plantelivet i Østerådalen som et vigtigt bidrag til både naturen generelt og specielt til borgernes mulighed for at opleve værdien af en natur med mange forskellige arter,” siger Anna-Lise Fruelund, Danmarks Naturfredningsforening Aalborg.

Processen skal speedes op

Ifølge planen vil Aalborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Aalborg forsøge at speede processen op ved at flytte naturligt hjemmehørende frøpuljer fra nærtliggende naturarealer ind på de arealer, hvor biodiversiteten ikke er så høj.

Håbet er, at de flyttede frøpuljer vil spire i anlagte såbede og derfra sprede sig naturligt til hele arealet.

“Hvis projektet lykkes, vil det være til stor gavn for både naturen og de mennesker, som nyder naturen i ådalen”, fortæller naturvejlederen.

Vil booste biodiversiteten: Østerådalen skal være endnu grønnere
Foto: Daniel Brandt Photography

Borgerne inviteres med

I løbet af 2024 inviterer Danmarks Naturfredningsforening Aalborg sammen med Aalborg Kommunes naturvejleder til en række offentlige arrangementer, hvor der bliver mulighed for både at høre mere om projektet og selv at deltage i for eksempel indsamling og udsåning af frø.

“I Aalborg Kommune arbejder vi målrettet med at give plads til en rig natur.

Det er samtidig en del af vores biodiversitetsstrategi, at alle vores borgere skal have mulighed for at opleve det mylder af liv, der findes i en rig natur.

Her er det vigtigt, at vi også får inddraget kommunens borgere i vores biodiversitetsprojekter, for vi ved, at inddragelse skaber grobund for øget bevidsthed og ejerskab til projekter, og hvis vi sammen kan inspirere flere borgere til at understøtte en rigere natur, er vi et vigtigt skridt på vejen,” siger Rådmand i By og Land, Jan Nymark Rose Thaysen om projektet.

Arbejdet begynder i efteråret

Aalborg Kommune vil bruge efteråret og vinteren på at forberede såbede, så lokalt indsamlede frø kan udsås i løbet af 2024.

For at sikre de bedste betingelser for de nye planter, bliver jorden bearbejdet ved at pløje nogle mindre parceller på arealet i efteråret og igen i foråret.

Derfor vil besøgende i området i løbet af efteråret kunne opleve større maskiner på arealet og områder med bar jord.

Del artikel

Andre læser også