Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Efter forsøgsperiode: Sådan bliver trafikken i centralt kryds fremover

Af Aske Bisgaard Pedersen
Foto: Aalborg Kommune
Foto: Aalborg Kommune

Forsøgsperioden med trafikafviklingen på Hasserisgade har nået sin ende.

Efter seks måneder har By- og Landskabsudvalget i dag, torsdag d. 20. april, taget stilling til den fremtidige trafikafvikling i krydset Hasserisgade/Vesterbro skal være.

Fremover vil trafikken på Hasserisgade være åben for alle trafikformer. Det skriver By- og Landskabsudvalget i en pressemeddelelse.

Alle trafikformer i begge retninger

Det står allerede nu klart, at det på den lange bane er nødvendigt at holde Hasserisgade åben for alle trafikformer for at sikre en tilstrækkelig trafikafvikling ved omdannelse af Sygehus Nord-grunden.

Og blandt andet dette langsigtede hensyn har været medvirkende til valget af den løsning, som nu er valgt.

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen forklarer baggrunden for beslutningen:

“Beslutningen om den fremtidige trafikafvikling på Hasserisgade har været baseret på to forskellige tidshorisonter, nemlig på hensynet til de trafikale forhold før og efter omdannelsen af Sygehus Nord grunden.

Når omdannelsen af Sygehus Nord er realiseret, er det planen, at Hasserisgade skal være åben for alle trafikformer for at kunne håndtere den mer-trafik, der genereres fra den nye anvendelse af Sygehus Nord grunden,” fortæller han og fortsætter:

“Vi har derfor vurderet, at vi allerede nu genåbner Hasserisgade for alle trafikformer; bil, cykel og kollektiv trafik i begge retninger.

Alternativet havde været, at vi i den mellemliggende periode enten lukker Hasserisgade helt for biltrafik (undtaget kollektiv trafik og cykeltrafik), eller lukker Hasserisgade for biltrafik dog med tilladelse til højresvingende trafik fra Vesterbro (og med en åbning for kollektiv trafik og cykeltrafik).”

Genåbner omkring 1. maj

Forsøget på et halvt år har skitseret fordele og ulemper, og der er altså flere ulemper end fordele, kom det frem på dagens møde:

“Vores evaluering af forsøget viser, at ulemperne ved en lukning – med fokus på bl.a. omvejskørsel, kapacitet på vejnettet og forholdene for bløde trafikanter på de øvrige veje – simpelthen vurderes at være for store, sammenlignet med de gevinster, der er ved lukningen, ift. bedre flow på Vesterbro og bedre forhold for bløde trafikanter på Hasserisgade.

For at fastholde det bedre trafikflow, som har været resultatet af forsøget, ønsker vi at opgradere krydset med en fuld trafikstyring, hvilket vil kunne tilpasse signalet til den aktuelle mængde trafik på Vesterbro,” fortæller rådmanden.

Krydset ved Hasserisgade forventes at være genåbnet for alle trafikformer omkring 1. maj 2023, når der er ændret på skiltning og afmærkning omkring krydset, mens en opgradering til fuld trafik-styring vil tage yderligere 6 uger.

Konklusioner fra forsøgsperioden

Efter forsøget har man på mødet drøftet fremtiden for krydset på baggrund af resultaterne fra forsøgsperioden.

I pressemeddelelsen har By- og Landskab udpenslet følgende centrale konklusioner fra forsøget:

  • En lukning af Hasserisgade prioriterer flowet, og de trafikanter som kører på Vesterbro, fremfor biltrafikken fra Hasseris.
    Bilister, der før brugte Hasserisgade, er flyttet til alternative ruter såsom Kong Christians Alle/Strandvejen, Kong Christians Alle/Vesterbro og Kong Christians Alle/Reberbansgade, hvilket har medført en forøget rejsetid på disse ruter på mellem 13 sekunder til 2 minutter og 20 sekunder, afhængigt af hvilken rute bilisten tager.
  • Undersøgelserne viser, at trafikafviklingen, under forsøget, på Kong Christians Alle er presset på grund af den ekstra trafik fra lukningen af Kastetvej og flytning af trafik fra Hasserisgade.
  • Der er ikke tilgængeligt rejsetidsdata, der måler på de bløde trafikanters vilkår, eller brugbart data om de bløde trafikanters trafiksikkerhed og oplevede tryghed. Fra spørgeundersøgelsen (der, som en del af evalueringen af forsøget, dels har været udsendt til borgere, der i kraft af deres bopæl har været direkte berørt af forsøget – dels er blevet delt på Facebook) opleves både positive og negative tilbagemeldinger fra de bløde trafikanter, som færdes på Hasserisgade og nogle af de omkringliggende veje.
  • Generelt var holdningen på tværs af transportformer i spørgeundersøgelsen, at 561 af kommentarerne udtrykte, at Hasserisgade skal åbnes helt som før, 155 af kommentarerne udtrykte, at den fulde lukning skal være permanent, mens 300 af kommentarerne udtrykte, at del 2 af forsøget skal være permanent.

Del artikel

Andre læser også