Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Vil sikre både udsigt og natur: Stort Aalborg-område skal fredes

Af Stine Kjølby Christensen

Byggeriet har ikke stået stille i Aalborg de sidste par år, og flere og flere naturområder bliver inddraget, med henblik på, at der kan bygges endnu mere.

En særligt sted i Aalborg arbejder man til gengæld på det stik modsatte.

I det bakkede landskab, på toppen af Hasseris, er der nemlig stillet et forslag omkring Sorthøj.

Sorthøj udgør en værdifuld naturperle i Aalborg by, der ikke alene repræsenterer et smukt landskab, men også et levested for en række sjældne og interessante plantearter og sommerfugle.

Fredningsområdet omfatter de åbne naturarealer, der ligger uden for eksisterende veje, husklynger og byggefelter, og strækker sig over 43,5 hektar.

Arealerne er i dag ejet af Aalborg Kommune, og gennem fredningen sikres områderne som en rekreativ naturlig oase for kommende generationer.

En afbalanceret løsning

I Aalborg Kommune er rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen begejstret for fredningen af Sorthøj:

“I dag er området yderst populært blandt børnefamilier, motionister, naturelskere og ikke mindst områdets nuværende beboere.

Bevaring af dette naturskønne område er en høj prioritet for byrådet, så kommende generationer også kan nyde godt af den rigdom, vores nære natur har at tilbyde”.

Jan Nymark Rose Thaysen fortsætter;

“Med dette fredningsforslag opnår vi en afbalanceret løsning, der både beskytter områdets betydningsfulde naturværdier og imødekommer rekreative behov.

Samtidig bliver der taget højde for potentielle fremtidige udvidelser af cykelstier eller veje samt muligheden for etablering af regnvandsbede og tekniske anlæg, der kan servicere de kommende bebyggelser”.

Vil sikre naturen

For Danmarks Naturfredningsforenings fredningsmedarbejder Jørgen Heinemeier handler det både om at sikre mere bynatur og bevare landskabet, biodiversiteten og de rekreative kvaliteter, der findes på Sorthøj varigt for offentligheden:

“En fredning vil sikre, at byens beboere også i fremtiden her vil kunne opleve spændende botanik og insektliv, og fra området desuden nyde de storslåede, vide udsigter over landskabet – mens gravhøjene ved bakkens top minder om, at også vore forfædre har levet her og sat pris på dette sted.”

På vegne den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening udtaler Anna-Lise Fruelund:

“DN Aalborg er glade for, at fredningsforslaget endelig er fremsendt til Fredningsnævnet.

Vi synes, det er et vigtigt bidrag til at sikre plads til øget biodiversitet på byens naturarealer.

Vi ser frem til, at vi i samarbejde med Aalborg Kommune senere kan udarbejde et fredningsforslag også for den øvrige del af Sorthøjkilen og dermed sikre endnu bedre forhold for den trængte natur.”

Fantastisk udsigt og rig natur

Sorthøj ligger på toppen af en stor morænebakke, og området udgør en essentiel del af en grøn korridor, der strækker sig fra udkanten af Aalborg By og helt ind til centrum.

Fra Sorthøj er der flere steder mulighed for at nyde en fantastisk udsigt over landskabet, blandt andet kan man se langt ud over Limfjordslandskabet.

Gennem mere end 25 år har der ikke været anvendt gødning eller pesticider på de åbne naturarealer ved Sorthøj.

Dette har skabt optimale betingelser for nøjsomme plantearter, og i dag kan der findes flere usædvanlige vilde planter i området, herunder læge-hundetunge, langbladet vortemælk, gul evighedsblomst, segl-sneglebælg, sandlucerne, gul reseda, trefliget ærenpris og foderesparsette.

Den mangfoldige vegetation giver også liv til et rigt insektliv, og Sorthøj er nu et vigtigt levested for den sjældne dagsommerfugl kaldet Engblåfugl, som er en af de dagsommerfugle, som er gået mest tilbage i Danmark over mange år.

Sommerfuglen er afhængig af enge og overdrev med blomstrende nektarplanter, der giver føde til de voksne sommerfugle. Derudover er planter i ærteblomstfamilien, især rødkløver, vigtige som værtsplanter for sommerfuglelarverne.

Fredningsforslaget er blevet indsendt til Fredningsnævnet for Nordjylland, syd-østlig del.

Nævnet vil igangsætte en offentlig høringsproces vedrørende forslaget og beslutte, om der bør gennemføres en fredning.

Del artikel

Andre læser også