Annonce
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Plads til 4000 beboere: Her vil kommunen lave helt ny bydel i Aalborg

Af Emil Kjær Jørgensen
Arkivfoto / området omkring AAU
Arkivfoto / området omkring AAU

Under navnet Universitetskvarteret kan vi snart få en helt ny bydel i Aalborg.

På det 34,3 hektar store område syd og øst for Gigantium afslører lokalplanen med navnet “4-4-119”, at der er vilde planer med det store område.

Den overordnede vision for området er, at det kan udvikles til et “blandet, blåt og grønt bykvarter med fokus på
bosætning og med en bred boligsammensætning.”

Når området er fuldt bebygget forventer man, at det kan rumme hele 3-4000 beboere.

Plads til 4000 beboere: Her vil kommunen lave helt ny bydel i Aalborg

Området indbefatter 5 forskellige grundejere, som er gået sammen om at planlægge for en ny helhed.

For nogle delområder indeholder lokalplanen detaljerede, byggeretsgivende bestemmelser, mens den for de øvrige områder skal følges op af ny planlægning.

Syd for Gigantium gives der byggeret til et område med townhouses – en hybrid boligtype imellem rækkehuse og lave etageboliger i 2 til 3 etager og til to klynger af etageboliger i op til 6 etager.

Der forefindes en eksisterende dagligvarebutik i områdets sydøstlige del.

For øvrige bebyggelser skal der udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner. Der er igangværende planlægning for delområde til etageboliger i en karrestruktur i 4 til 5 etager med en hjørnemarkering i 6 etager.

Sådan bliver området

Ambitionen for bydelen er, at det skal være en såkaldt “livable city”, som skal danne ramme om det gode liv for op mod 4000 nye beboere.

Sportsfaciliteter og aktivitetstilbud i Gigantium samt nærliggende natur lægger op til at sundhed, bevægelse og landskabelig kvalitet vægtes højt i den nye bydel.

Let tilgængelighed til bæredygtige transportformer – herunder Plusbussen, gode cykel- og gangstier mv. sætter byområdet i fokus i forhold til boformer med reduceret bilejerskab og sund livsstil.

En grøn landskabskile går igennem området

Et andet fokuspunkt i lokalplanen er, hvordan man skal håndtere de store mængder regn, der kommer og hvordan det kan omsættes til en herlighedsværdi for hele områdets beboere både rekreativt, aktivt og som en del af bydelens særlige identitet.

Her arbejder man på en såkaldt “landsskabkile,” der skal sno sig igennem området og både klare de store regnmængder og samtidig skabe masser af grønne og rekreative områder.

Plads til 4000 beboere: Her vil kommunen lave helt ny bydel i Aalborg

Gigantium bliver knudepunkt i området

Nærområdet omkring Gigantium og Plusbusstationen er det urbane knudepunkt i området, og er fokus for byfortætning og bydelens fremtidige servicefunktioner.

Den direkte adgang til byens øvrige mobilitetstilbud, herunder bl.a. supercykelstier skaber gode forbindelser til den omkringliggende by.

Bæredygtig mobilitet ses som en ny livsstil, hvor bilen fravælges til fordel for cyklen eller offentlige transportformer. Plangrundlaget for området ændres således fra at være meget bildomineret til at i højere grad at understøtte bæredygtige mobilitetsformer

Planen forventes endeligt godkendt i byrådet primo 2023.

Del artikel

Andre læser også