Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Parkeringsproblemer i midtbyen: Nu reagerer politikerne

Af Stine Kjølby Christensen

Aalborgs gader og parkeringspladser har længe været genstand for debat og frustration blandt byens indbyggere og besøgende.

Men nu tager byen et skridt fremad ved at introducere en ny parkeringspolitik, der skal adressere nogle af de udfordringer, vi står overfor, når det kommer til at finde et sted at parkere vores biler og cykler.

By- og Landskabsudvalget har torsdag den 15. februar besluttet at sende en ny parkeringspolitik for Aalborg Kommune i offentlig høring i seks uger.

P-pladser skal udnyttes bedst muligt

Parkeringspolitikken har primært til formål at sikre, at den tilgængelige kapacitet af offentlige p-pladser udnyttes bedst muligt, og politikken har både fokus på parkering til biler og til cykler.

Parkeringspolitikken sætter rammerne for, hvordan parkeringsområdet kan understøtte målsætningerne i Mobilitet 2040, der er Aalborg Kommunes samlede plan for udviklingen af fremtidens mobilitet.

Fakta:

Undersøgelser og analyser gennemført i forbindelse med parkeringspolitikken viser bl.a., at:

  • Der i alt er registreret 17.520 offentligt tilgængelige p-pladser i Aalborg/Nørresundby.
  • Der er registreret 6.000 p-pladser til cyklister (1.000 flere end i 2014).
  • Efterspørgslen efter en parkeringsplads er højest kl. 11, hvor 61% af alle parkeringspladser er optaget. Belægningsgraden er markant højere i gaderne end i p-husene.
  • En tredjedel af dem, der besøger midtbyen indenfor 3 km., kommer i bil.
  • 55% af midtbyens besøgende fra Aalborg Kommune bor inden for en radius af 5 km.
  • Bilen foretrækkes uanset afstand.
  • Knap halvdelen af respondenterne vurderer, at de har mulighed for at lade bilen stå.
  • Over halvdelen af kommunens borgere besøger midtbyen mindst én gang om ugen (56%).
  • Shopping dominerer som det primære formål med en tur til midtbyen.

Mange forskellige parkeringsbehov

Behov og ønsker til parkering varierer alt efter, hvilken situation vi befinder os i, og om vi er beboer, kunde, pendler, håndværker, har behov for handicapparkering, eller er besøgende i byen.

Parkeringspolitikken forsøger derfor at tage højde for alle typer og skitserer, hvordan der prioriteres mellem de forskellige grupper, f.eks. beboere, pendlere og besøgende.

Der er forskellige holdninger til parkering, hvor nogle mener, at der er for få p-pladser, mens andre ønsker mere plads til gående og cyklister samt grønne byrum.

By- og Landskabsudvalget har netop godkendt, at forslag til en ny parkeringspolitik for kommunens borgere og erhvervsliv, som følger op på kommunens Mobilitet 2040, sendes i høring. Forslaget er i høring frem til den 29. marts 2024.

Rådmandens perspektiv

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen forklarer udfordringerne:

“Vi står i dag i en situation, hvor bilejerskabet er støt stigende, og der er en øget efterspørgsel efter p-pladser til flere biler samtidig med, at den grønne omstilling stiller stadig større krav til, hvordan vi indretter byen, og hvordan vi transporterer os rundt i byen.”

Han tilføjer:

“Parkeringspolitikken har kort sagt til formål at bidrage til at skabe en bedre balance, hvor det både er lettere at finde en ledig p-plads og mindske strømmen af parkeringssøgende trafik.

På samme tid skal parkeringspolitikken understøtte en attraktiv by, hvor mange går, cykler eller tager kollektiv transport og en by, med plads til handel, byliv og bynatur til gavn for borgere, erhverv og besøgende”.

Sammen om fremtidens parkering

Parkeringspolitikken fastlægger fem pejlemærker, der angiver en retning for de kommende års arbejde med parkering.

I processen har der været lagt vægt på at inddrage et bredt udsnit af kommunens borgere og erhvervsliv samt på at indsamle viden om brugen af byens parkeringspladser og holdninger til nogle af de dilemmaer, der følger med parkering.

Del artikel

Andre læser også