Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

40 minutter fra Aalborg: Her kan du nu opleve de store bisoner i naturen

Af Michael Qureshi

Godt 40 minutters kørsel fra det centrale Aalborg er en flok helt særlige beboere rykket ud i den skønne natur i Lille Vildmose området.

Der er tale Europas største landlevende pattedyr, en europæisk bison også kaldet visent, som forleden fik lov til at boltre sig i deres nye hjem i Tofte Skov i Lille Vildmose.

Med deres store appetit på græs, bark og grov planteføde vil de op imod 800 kilo tunge dyr skabe ekstra dynamik og flere levesteder til flora og fauna i skovrum præget af lys og variation.

Bliver sat ud i 4000 hektar stort område

En fortrop på adskillige europæiske bisoner er klar til at blive en del af økosystemet i Danmarks største fredede landområde.

“I løbet af de næste år vil vi etablere en bestand, der til en begyndelse vil tælle op imod en snes visenter (bisoner) i Tofte Skov i den sydlige halvdel af Vildmosen.

De første dyr, som vi har overtaget fra Randers Regnskov, har gået i et karantænehegn i et år.

De vil snarest blive suppleret med artsfæller fra Polen, Tyskland og Holland og sat ud i et 4.000 hektar stort område med naturskove, græssletter og højmoser,” siger Jacob Skriver, der er driftsleder for AAGE V. JENSEN NATURFOND, som ejer størstedelen af Lille Vildmose, og som er primus motor i visentprojektet.

40 minutter fra Aalborg: Her kan du nu opleve de store bisoner i naturen
Foto: Jan Skriver

Skal æde huller i græstæppet

De drøvtyggende bisoner skal leve i et samspil med krondyr, vildsvin og rådyr i Vildmosens sydlige halvdel, hvor de i kraft af deres størrelse og levevis kan skabe ny dynamik og flere levesteder til en lang række arter af planter, smådyr og insekter.

Visenten, der uddøde i Danmark for henved 11.000 år siden, vil i kraft af sin appetit på grov planteføde kunne æde dominerende planter og dermed skabe grobund for flere af de blomster, dværgbuske og træarter, der gør området unikt i dansk natur.

“En voksen visent kan æde 30-60 kilo biomasse i døgnet, og den er i højere grad end krondyret en grovæder, som giver en lysåben skovnatur.

I kraft af sin vægt træder visenten skovbunden mere op, end kronvildtet gør, og den skaber dermed spirebede til urter og bar jord til flere insektarter.

Også når dyrene støvbader, giver de livsrum til insekter, der er knyttet til bar jord.

Desuden arbejder visentens tykke pels i mangfoldighedens tjeneste ved at transportere frø omkring i terrænet, så dyrene bidrager til frøspredning,” siger Jacob Skriver.

En rolle som Europas elefant

Ligesom elefanten er en nøgleart i Afrikas natur, har visenten været det i det landskab, som for årtusinder siden dækkede store dele af Nord- og Mellemeuropa.

De store planteædere vandrer bogstaveligt talt omkring med nøglen til større åbenhed og lys i skovbilledet.

Projektet med visenter i stor skala i Lille Vildmoses skovnatur bliver bakket op af Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune, der er plejemyndigheder for Lille Vildmose-fredningen.

Og visentprojektet har netop fået EU’s blå stempel som en del af det såkaldte EU-LIFE projekt Open Woods, hvor lysåbne og våde skove med stor artsvariation er blandt målene.

En bestand af visenter i Lille Vildmose vil ikke kun gavne den lokale skovnatur, der vil også være tale om en håndsrækning til arten, som står på IUCN’s (International Union for Conservation of Nature, red.) rødliste over globalt truede dyr.

Verdensbestanden af europæisk bison tæller rundt regnet 8.500 dyr, hvoraf de 7.000 lever frit i naturen, mens cirka 1.500 lever under hegn i forskellige former.