Annonce
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Efter kritik af arbejdsmiljø: Musikkens Hus fremlægger ny stor undersøgelse

Af Nathalia Hentze Nielsen

Musikkens Hus har netop afsluttet en ny trivselsundersøgelse udført blandt Musikkens Hus’ og Restaurant Faunas nuværende 52 fastansatte medarbejdere.

I trivselsundersøgelsen tegnes et billede af et arbejdsmiljø, hvor tilfredsheden blandt medarbejderne i de fleste tilfælde ligger over landsgennemsnittet blandt lønmodtagere såvel som branchen som helhed.

Undersøgelsen peger dog også på enkelte områder, hvor der er behov for indsatser, der kan løfte arbejdsmiljøet.

Det skriver Musikkens Hus onsdag i en pressemeddelelse.

Musikkens Hus har i en længere periode været under beskydning for et dårligt arbejdsmiljø frembragt i Nordjyske, der af flere omgange har talt med tidligere medarbejdere og anonyme kilder.

Det fik Musikkens Hus til at lave en trivselsundersøgelse, der dog i første omgang fik kritik for ikke at være med anonyme besvarelser.

Det har fået ledelsen til at trække i arbejdstøjet og finde den helt rigtige samarbejdspartner til en gennemarbejdet trivlsesundersøgelse, og den er altså kommet nu.

Sikret anonymitet

Trivselsundersøgelsen, der har en samlet svarprocent på 94,2 procent, er udført i samarbejde med den autoriserede arbejdsmiljørådgiver CRECEA, og medarbejderne har været sikret anonymitet i forbindelse med undersøgelsen, hvor al databehandling er varetaget af CRECEA.

Medarbejderne i Musikkens Hus og Restaurant Fauna har svaret på 87 forskellige spørgsmål, der er forskningsmæssigt validerede og udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Spørgsmålene fordeler sig på 30 forskellige temaer inden for fem overordnede områder af psykisk arbejdsmiljø.

Offentliggørelsen af trivselsundersøgelsen sker på baggrund af den kritik af arbejdsmiljøet, Musikkens Hus har mødt fra en række tidligere medarbejdere.

“Vi står nu med en forskningsmæssigt valideret kortlægning af trivslen med en høj svarprocent, hvilket giver en solid validitet – til stor tilfredshed i bestyrelsen.

Resultatet er på linje med tidligere undersøgelser, hvilket er opmuntrende, da det er helt afgørende for os, at medarbejdernes trivsel ligger på et højt niveau,” siger Christen Obel, bestyrelsesformand i Musikkens Hus, og fortsætter:

Lytter gerne til kritik

“Vi har nu det udgangspunkt og øjebliksbillede, vi har behov for, for at kunne vurdere den aktuelle tilfredshed i Musikkens Hus og samtidig identificere, om der er områder, hvor der bør sættes ind.

Det betyder ikke, at vi nu står med en facitliste. Undersøgelsen kan ikke stå alene, og vi lytter fortsat til den kritik, der tidligere er blevet fremsat anonymt af forhenværende medarbejdere.

Trivselsundersøgelsen er dog vores bedste redskab til at vurdere det overordnede arbejdsmiljø, og de regelmæssige undersøgelser vil derfor også være udgangspunkt for vores initiativer,” lyder det fra Christen Obel.

Efter kritik af arbejdsmiljø: Musikkens Hus fremlægger ny stor undersøgelse

Bestyrelsen besluttede i 2022 at gennemføre regelmæssige trivselsundersøgelser, der kan supplere de eksisterende APV’er og muligheden for at rapportere individuelle oplevelser af arbejdsmiljøet via Musikkens Hus’ whistleblowerordning, arbejdsmiljørepræsentanter eller Arbejdsmiljøorganisation (AMO).

På baggrund af besvarelserne udregnes en pointscore for hvert af de 30 temaer, der sammenholdes med en benchmark-score baseret på en landsdækkende undersøgelse blandt danske lønmodtagere på tværs af brancher indsamlet af NFA.

Er man som virksomhed mere end 5 point bedre eller dårligere end benchmark, markeres området med henholdsvis grønt eller rødt.

Ligger det undersøgte område inden for 5 point +/- af benchmark, markeres dette med gråt.

Der anvendes ingen farve i forbindelse med området Konflikter på arbejdspladsen, fordi omfanget af denne type handlinger aldrig kan kategoriseres som bedre eller værre end gennemsnittet, fordi en episode altid vil være en for meget.

Ingen røde faner

I den netop afsluttede samlede trivselsundersøgelse hos Musikkens Hus kategoriseres 17 af 30 temaer som grønne, mens ingen områder er markeret med rødt. Resten er grå eller har ingen farve.

Under alle undersøgte temaer opnår Musikkens Hus en bedre score end landsgennemsnittet, og under området Konflikter på arbejdspladsen har Musikkens Hus også på alle parametre færre episoder end gennemsnittet blandt lønmodtagere.

“Det aktuelle billede er overordnet tilfredsstillende og positivt, når man sammenligner med både branchen som helhed og landsgennemsnittet for lønmodtagere.

Men der er også enkelte områder, som vi fortsat gerne vil forbedre, ligesom enkeltbesvarelser rejser en kritik, vi skal løse.

Vi skal både se indad og se fremad, og arbejdsmiljøet skal have ekstra opmærksomhed, således vi kan skabe en arbejdsplads, der lever op til vores alles høje forventninger.

Derfor glæder det også bestyrelsen, at vi har en styregruppe bestående af medarbejdere, der kan prioritere indsatserne og følge op på de iværksatte handlinger løbende,” siger Christen Obel.

Vil udforme en handleplan

CRECEA har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet forslag til arbejdsmiljøforbedrende indsatser, som en styregruppe i Musikkens Hus bestående af medarbejdere og ledelsespersoner nu skal behandle og udforme en handleplan på baggrund af.

Processen vil ligeledes inkludere både AMO og ledergruppen.

Arbejdet er allerede i gang og vil senere blive præsenteret for medarbejderne i Musikkens Hus. 

Fakta om trivselsundersøgelsen

•  Trivselsundersøgelsen er udført i perioden fra 30. maj til 9. juni i samarbejde med den autoriserede arbejdsmiljørådgiver CRECEA.

•   Undersøgelsen inkluderer alle 52 fastansatte medarbejdere i Musikkens Hus og Restaurant Fauna, og svarprocenten er 94,2 procent.

•   Undersøgelsen indeholder 87 spørgsmål fordelt på 30 forskellige temaer inden for fem overordnede områder af psykisk arbejdsmiljø.

•   Spørgsmålene i undersøgelsen tager udgangspunkt i Dansk Psykosocialt Spørgeskema (DPQ), der er forskningsmæssigt valideret og udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

•  Deltagerne i undersøgelsen har været sikret anonymitet, og al databehandling er varetaget af CRECEA.

Del artikel

Andre læser også