Netop meldt ud: Aalborg Kommune opretter støttepulje til kulturlivet

Skrevet af: Redaktionen

Coronakrisen har haft store konsekvenser for kulturlivet i Aalborg Kommune. Derfor får kulturinstitutionerne nu en saltvandsindsprøjtning, der giver mulighed for ekstra støtte både økonomisk og organisatorisk.

Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Da Covid-19 ramte Danmark, var kulturlivet noget af det første, der lukkede ned. Der er fortsat restriktioner på området, og derfor sætter Aalborg Kommune nu en række tiltag i gang, der skal hjælpe med at genrejse kulturlivet.

“I Aalborg Kommune har vi et stærkt kulturliv med en lang række stærke kulturinstitutioner, som vi skatter og prioriterer højt. De skal naturligvis også have hjælp i denne svære tid, for de er en ualmindelig vigtig del af Aalborgs DNA.

Derfor sætter vi nu en række tiltag i gang, der skal hjælpe yderligere, så vi også fremadrettet har et spændende og nyskabende kulturliv i Aalborg,” siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Foto: Musikkens Hus

Får flere tangenter at spille på

Støttepuljen, der er er på 10 mio. kr., blev godkendt af Magistraten i dag, og den giver kulturinstitutionerne flere tangenter at spille på.

Der bliver både mulighed for at søge ekstra midler, ligesom det stadig vil være muligt at få udbetalt tilskud tidligere og få administrativ hjælp til at søge hjælpepakker og fonde.

Hos Sundheds- og Kulturudvalget er der ekstra høj fokus på Aalborgs kulturliv lige nu:

“Kulturlivet er med til at sætte Aalborg på landkortet, og vi skal fastholde vores høje niveau. Ingen skal være i tvivl om, at vi VIL kulturen i Aalborg.

Jeg er rundt og besøge kulturinstitutionerne for at lytte til de udfordringer, der er. De er meget forskellige, og der er ikke én løsning, der passer til alle.

Derfor giver vi nu kulturinstitutionerne forskellige muligheder for ekstra støtte, de kan benytte sig af. Det skal sikre en genrejsning af kulturlivet, og booste det, så vi har et fremsynet og udviklingsorienteret kulturliv,” siger Jan Nymark Thaysen, fungerende rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Han fortsætter;

“Vi er naturligvis spændte på, hvor meget regeringen i sidste ende vil kompensere vores kulturliv og hvilke restriktioner, der vil eksistere efter 1. september, men vi finder det vigtigt at sætte gang i støttemulighederne nu,” understreger Jan Nymark Thaysen.

Det Obelske Familiefond støtter op

Ud over støtte fra kommunen bliver det også muligt for kulturinstitutionerne at søge hjælp hos fonde.

Det Obelske Familiefond har allerede har givet et positivt tilsagn om mulighed for kunststøtte.

“Det er i Aalborg og Nordjylland, at Det Obelske Familiefond har dets rødder. Derfor har vi skærpet opmærksomhed på de udfordringer, som Covid-19 har skabt for kunstlivet i Aalborg og det øvrige Nordjylland.

Fondet ønsker at give en håndsrækning til de nordjyske kunstaktører, der lige nu arbejder for at genåbne under særligt vanskelige omstændigheder.

Derfor opfordrer Det Obelske Familiefond kunstaktørerne til at søge støtte via fondsinitiativet “Sammen om Kunsten”, der er et særligt støtteinitiativ foranlediget af Corona-krisen,” siger John Amund Tønnes, Direktør, Det Obelske Familiefond og bemærker, at der er ansøgningsfrist den 1. august 2020.

Den kommunale støttepulje har ansøgningsfrist 1. september og uddeles af Sundheds- og Kulturudvalget.

Der vil bl.a. blive lagt vægt på, at institutionen har et kunstnerisk/kulturelt alment formål eller har aktiviteter, der er af kunstnerisk/kulturel karakter, og at institutionen har søgt eller søger ind i statslige hjælpepakker samt har været omstillingsparat og udviklingsorienteret under Coronakrisen.

Man kan søge her