Annonce
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Helt ekstraordinært: Musikkens Hus fremlægger stor medarbejder-undersøgelse

Af Michael Qureshi
Direktør i Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen
Direktør i Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen

Med baggrund i den aktuelle pressedækning af arbejdsmiljøet har Musikkens Hus ekstraordinært valgt at fremlægge netop udført APV og trivselsmåling i Musikkens Hus.

Musikkens Hus har i marts 2023 afsluttet både trivselsmåling og APV blandt nuværende medarbejdere.

Begge undersøgelser tegner et aktuelt billede af arbejdsmiljøet i huset og anviser ligeledes områder, der kræver ekstra opmærksomhed den kommende tid.

Offentliggørelsen af den netop udførte APV og trivselsundersøgelse sker ekstraordinært med baggrund i den aktuelle mediedækning fra Nordjyske af arbejdsmiljøet i Musikkens Hus.

Det skriver Musikkens Hus torsdag i en pressemeddelelse.

Ikke normal praktis med offentliggørelse

“Normalt vil vi ikke fremlægge vores trivselsmålinger eller APV’er i offentligheden, fordi vi betragter dem som interne redskaber, vi kan bruge til at udføre de rette arbejdsmiljøindsatser i de rette afdelinger af huset.

Men i den nuværende situation, hvor arbejdsmiljøet beskrives i kritiske vendinger i pressen, mener vi, at fremlæggelsen af vores netop udførte trivselsundersøgelser og APV er i alles interesse.

Således skaber vi mest mulig åbenhed, og offentligheden får nuværende medarbejderes egne vurderinger af arbejdsmiljøet i huset,” forklarer økonomidirektør Rasmus Bundgaard, der har ansvaret for HR i Musikkens Hus og Restaurant Fauna.

I efteråret 2022 besluttede bestyrelserne i Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester i samarbejde med husets ledelse at foretage trivselsundersøgelser kontinuerligt som fast værktøj og rettesnor for husets trivselsarbejde.

Det sker som supplement til den lovpligtige APV, og den netop afsluttede trivselsundersøgelse er således første udslag af denne nye indsats:

“Vi besluttede i efteråret, at vi med faste intervaller i løbet af et år udfører trivselsundersøgelser på tværs af husets afdelinger.

Det bliver således et fast, kontinuerligt arbejde, hvor undersøgelserne skal fungere som pejlemærke og værktøj for vores trivselsarbejde.

Dermed vil vi løbende justere vores indsatser efter de tilbagemeldinger vi får, således vi som arbejdsplads kan se, hvor vi står, og konstant kan blive endnu bedre,” forklarer Rasmus Bundgaard.  

Positive målinger og plads til forbedringer

Den samlede gennemsnitsscore for trivselsmålingen, der dækker personale i Musikkens Hus, Restaurant Fauna og administrationen i Aalborg Symfoniorkester, ligger på 5,1 på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er udtryk for lav tilfredshed og 6 for høj tilfredshed.

Denne score er baseret på syv forskellige spørgsmål i alt – herunder spørgsmål om, hvorvidt nuværende medarbejdere føler sig engagerede i deres arbejde, om medarbejderne føler et godt arbejdsmiljø samt om medarbejderne finder arbejdsmængden passende.

I en enkelt afdeling er der indikationer på, at medarbejdernes indsats ikke påskønnes i tilstrækkelig grad med en score på 3,8.

Samtidig er der i en anden afdeling svar, der peger på, at arbejdsmængden har været for stor, hvilket betyder, at scoren i den pågældende afdeling ligger på 4,2.

Også APV’en, der er udført blandt medarbejderne i Musikkens Hus, giver et aktuelt billede af huset som arbejdsplads.

På en skala fra 1 til 6, hvor 1 er den højest mulige score og 6 er den lavest mulige score, ligger gennemsnitsscoren for spørgsmål relateret til psykisk arbejdsmiljø på 2,0.

Bemærk, at skalaen vender modsat trivselsundersøgelsen.

APV’en giver ligesom trivselsundersøgelsen imidlertid også udtryk for, at arbejdsmængden i udvalgte afdelinger er for stor.

Herudover tydeliggør APV’en også enkelte andre områder, der kræver et særligt fokus den kommende tid.

Har brugt eksternt bureau

Både APV og trivselsmålinger er udført i samarbejde med Evovia og på baggrund af sparring med og inspiration fra øvrige kollegaer i branchen.

Evovia har ligeledes efterbehandlet resultaterne af undersøgelserne med fokus på metode, analyse af resultater, benchmarking og handleplan.

I konklusionen fra rapporten på baggrund af Evovias efterbehandling, der er udført af direktør Poul Langagergaard, lyder det blandt andet:

”Gennemgående er resultaterne af dem begge (trivselsundersøgelse og APV, red.) helt OK. Faktisk vil jeg antage, at op mod 90% af danske virksomheder ville være meget tilfredse med sådanne tal.”

”Det har ikke været muligt for os med den meget snævre tidshorisont at foretage en mere dybdegående benchmark, men det er en meget klar fornemmelse ud fra de mange lignende processer, vi gennem årene har været involveret i, at Musikkens Hus placerer sig i den bedste femtedel.

Der er klart en række udfordringer – som i rapporten er påpeget – og som Ledelsen i Musikkens Hus straks bør tage fat på og få sat i proces og noget er sikkert allerede i gang.”

”Den negative del af kommentarerne stritter i mange retninger – de fleste indadtil mod kolleger, ganske få mod en mellemleder og et enkelt eller to direkte udsagn mod topledelsen.

Det er et billede, som er velkendt i andre lignende situationer for organisationer, som har gennemgået en del forandringer og nødvendige udviklinger af såvel personalemæssig, ledelsesmæssig og økonomisk karakter.”

Bestyrelsesformand er tilfreds

Bestyrelsesformand i Musikkens Hus, Christen Obel, udtrykker tilfredshed med målingerne, mens han samtidig påpeger, at husets konstante arbejde med at forbedre arbejdsmiljøet naturligvis fortsætter:

“Med den seneste APV, en ny trivselsmåling og Evovias rapport bliver vi dels bekræftet i, at vores trivselsindsatser gennem de seneste år har virket, og dels bliver vi ekstra bevidste om, hvor vi skal lægge kræfterne i forhold til arbejdsmiljø og generelle forbedringer af Musikkens Hus som arbejdsplads.

Samtidig bekræfter begge målinger vores eget indtryk af arbejdsmiljøet – nemlig at langt størstedelen af vores ansatte er tilfredse med at arbejde i huset, og at vi som virksomhed ikke står med et akut behov for ekstraordinære indsatser, men vi vil selvfølgelig hele tiden arbejde på at styrke arbejdsmiljøet.

Og det vil også fylde fremadrettet, siger Christen Obel, der bakkes op af Inge Nesgaard, bestyrelsesformand i Aalborg Symfoniorkester.

Lytter til kritik

Også adm. direktør i Musikkens Hus, Lasse Rich Henningsen, glæder sig over, at ledelsen nu står med to friske målinger af trivsel og arbejdsmiljø i huset, ligesom begge målinger samt efterbehandlingen fra Evovia nu anviser en retning for arbejdsmiljøarbejdet fremadrettet.

Han understreger dog samtidig, at Musikkens Hus fortsat lytter til den kritik, tidligere medarbejdere har fremsat mod huset:

“De positive tilbagemeldinger fra nuværende medarbejdere må naturligvis ikke betyde, at vi ikke tager den kritik, vi er blevet mødt med i pressen, alvorligt.

Tværtimod er det en kritik vi sammen med disse målinger skal kigge ind i, så vi kan skabe det bedst tænkelige arbejdsmiljø for alle medarbejdere i huset, slutter Lasse Rich Henningsen.

Musikkens Hus har valgt ikke at fremlægge trivselsmålingen udført blandt musikerne i Aalborg Symfoniorkester som følge af en svarprocent på 28 % og et heraf følgende utilstrækkeligt evidensgrundlag.

Af samme årsag har Musikkens Hus valgt at foretage en ny trivselsundersøgelse blandt musikerne i Aalborg Symfoniorkester med henblik på at opnå en mere retvisende undersøgelse.

Del artikel

Andre læser også