Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Må selv punge ud: Finder flere millioner til ny helikopter-platform

Af Michael Qureshi
Foto: Region Nordjylland
Foto: Region Nordjylland

Region Nordjylland skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads med fokus på patienter, pårørende, borgere og samarbejdspartnere.

Det er et af kerneelementerne i den budgetaftale, forligskredsen i det nordjyske regionsråd har nikket ja til.

Der er i særlig grad fokus på arbejdsmiljø, fastholdelse og rekruttering og på at sætte ind over for det akutte kapacitetspres på regionens hospitaler.

En væsentlig detalje ved budgetaftalen er, at Region Nordjylland har besluttet selv at finde ekstra 25 mio. kr. til en helikopter-platform på det nye Supersygehus i Aalborg Øst.

Koster 35 mio. kr. i alt

På det regionale anlægsbudget er der bl.a. afsat penge til finansiering af en ny helikopterplatform ovenpå det nye universitetshospital, så patienter kan føres direkte fra toppen af hospitalet og ned til akutmodtagelsen til hurtig behandling.

Forligspartierne har afsat 25 mio. kr. til helikopterplatformen i 2022, udover 10 mio. kr., som er bevilliget tidligere i 2021.

Man havde tidligere håbet at få støtte fra fonde på den del.

Af andre anlægsprioriteringer kan nævnes, at der afsættes 3,5 mio. kr. til opgradering af Sterilcentralen i Farsø.

Med budgetaftalen tages en række initiativer, der skal sikre hensynet til såvel personale som patienter, og der sættes ind med konkrete initiativer til at forbedre arbejdsmiljø og medarbejderinddragelse.

Konkret er der afsat 20 mio. kr. til at lette kapacitetspresset og styrke den fortsatte indsats med arbejdsmiljøet på de kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og i Psykiatrien.

Der er ligeledes afsat 4 mio. kr. til regionens ITOP-pulje, som er målrettet initiativer vedr. arbejdsmiljø og trivsel.

“I forligskredsen er vi enige om, at der skal fokuseres på såvel personale som patienter, og vi ved, at et godt arbejdsmiljø og flere hænder er grundlaget for, at vi kan levere god kvalitet og sammenhæng på tværs,” siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Styrkelse af psykiatri-området

I forhold til Psykiatrien styrkes behandlingen af børn og unge i deres eget nærmiljø, ligesom der prioriteres midler til flere aktiviteter for indlagte patienter og etablering af Psykiatriens Hus i Aalborg.

Forligspartierne er derfor enige om, at der skal sikres systematiske og lettilgængelige tilbud, så børn og unge hurtigt kan tilbydes udredning og behandling på rette niveau.

Med baggrund i en delrapportering vedrørende tilgængeligheden på det børne- og ungdoms-psykiatriske område afsættes 3 mio. kr. til at videreføre de gode erfaringer med Tværfaglige Udgående Teams således, at børn og unge med psykisk lidelse tilbydes en tidlig og intensiv tværsektoriel indsats i nærmiljøet.

Der afsættes også midler til Psykiatriens Hus i Aalborg samt aktivitetsmedarbejdere i Psykiatrien.

Derudover vil den deldøgnsdækkende akutbil i Hals med virkning fra 1. januar 2022 blive heldøgnsdækket.

 Udvikling af specialiserede funktioner på Aalborg UH

På Aalborg Universitetshospital er der afsat penge til at udvikle de specialiserede funktioner, herunder at styrke indførelsen af mere skånsomme behandlinger og en række eksisterende behandlingstilbud, bl.a. inden for hjerteområdet.

Det er ligeledes afsat 3 mio. kr. til fortsat udvikling af børnekræftområdet.

Samtidig skal Aalborg Universitetshospital fortsætte arbejdet med at styrke sin position inden for personlig medicin, hvor målet er at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient.