ANNONCE
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Løfter sløret for budgettet: Aalborg Kommune vil afsætte penge til Aalborg Håndbold

Af Stine Kjølby Christensen
Illustration: Kjær & Richter
Illustration: Kjær & Richter

Efter et par hårde år både regionalt og nationalt, løftede Aalborg Kommune i dag sløret for, hvordan Magistratens budgetforslag kunne lyde for 2022-2025.

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen slog hurtigt fast, at budgettet da også i høj grad kommer til at bære præg af netop Corona-årene og de konsekvenser, de har haft.

Derudover har man fokus på det vigtige faktum, at Aalborg Håndbold meget snart bliver en række topstjerner rigere – blandt andre Mikkel Hansen.

Magistratens Budgetforslag har denne gang også særligt fokus på den demografiske udvikling på ældreområdet, indsatser overfor sårbare børn og unge og et løft af almenundervisningen i folkeskolen med såkaldt co-teaching.

Store anlægsprojekter som Børne- og Ungeuniverset på Stigsborg Brygge, PlusBus og åbning af Øster Å er også med.

Budgetprocessen har involveret hele Aalborg Byråd under budgetdrøftelserne den 31. august. – 1. september 2021.

Grønne klimainvesteringer

Budgetforslaget indebærer, at kommunens serviceudgifter forøges med 68,8 mio. kr. i forhold til 2021-budgettet svarende til 0,7%. Aalborg Kommunes serviceramme udnyttes fuldt ud. Den direkte beskæftigelseseffekt svarer til netto ca. 130 årsværk.

Anlægsbudgettet er i 2022 på 637 mio. kr., og dermed opretholdes investeringsniveauet fra tidligere år. De grønne klimainvesteringer udgør 283 mio. kr., hvoraf de CO2-reducerende investeringer udgør 123 mio. kr.

Aalborg Kommune er i kraftig vækst og har over 220.000 indbyggere – heraf markant flere ældre og flere små børn de kommende år.

Magistraten ønsker bl.a. at tilføre 52,9 mio. kr. til demografi på ældreområdet. Demografitildelingen vil betyde ca. 120 nye årsværk på ældreområdet.

For at sikre bedre rekruttering og fastholdelse på plejehjemsområdet er der afsat 3 mio. kr. årligt til at understøtte udviklingen af attraktive arbejdspladser gennem bl.a. kompetenceudvikling og supervision.

Udvidelse af eksisterende dagtilbud

Nye boligområder skyder op, og det betyder også, at Magistraten ønsker flere nye dagtilbud samt udvidelse af flere eksisterende dagtilbud.

Der afsættes fra 2022 og frem midler til et betydeligt løft af almenundervisningen i 1.- 3. klasse efter co-teaching principperne. En god skolestart har stor betydning for elevers indlæring og trivsel, der tidligt kan give dem grundlaget for et godt skoleliv.

Løfter sløret for budgettet: Aalborg Kommune vil afsætte penge til Aalborg Håndbold

COVID-19 sætter sit præg på budgettet

Magistraten ønsker at afhjælpe mistrivsel og sikre tilbud til udsatte børn og unge i kølvandet på COVID-19 og afsætter ekstraordinært 15 mio. kr. i 2022 og 6,0 mio. kr. i 2023.

Ledigheden i Aalborg Kommune er kraftigt nedadgående, og kommunen oplever en god udvikling for borgere tæt på arbejdsmarkedet.

Men COVID-19 har efterladt flere borgere, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, i en vanskelig situation. Jobcenteret fortsætter og intensiverer de indsatser, der blev igangsat med budgettet for 2021, så flere personer kan få en chance på arbejdsmarkedet.

Efter en lang periode med COVID-19 begrænsninger ønsker Magistraten også at gøre plads til store oplevelser sammen. En udvidelse af tilskuerkapaciteten i Gigantium og bedre tilskuerforhold på Skovdalen Atletikstadion er bl.a. med i budgetforslaget.

“Aalborg Håndbold er allerede en kæmpe succes, og vi er meget glade og stolte hos kommunen over, at i budgettet. kan få lov at bakke op om nok verdens bedste håndboldklub,”  siger Mads Duedahl til MigogAalborg efter dagens budgetmøde.

“Vi giver 7,5 mio. til de nye faciliteter og det samme gør Aalborg Håndbold. Det giver os bl.a. penge til en udvidelse af tribunen med 1000. ekstra pladser.

Derudover vil der blive lavet nye toilet- og omklædningsfaciliteter og bedre øl- og serveringsforhold.”

At Mikkel Hansen (og flere) har sat kurs mod Aalborg kan allerede nu mærkes i klubben, hvor sæsonkortene flyver afsted. Af samme årsag er en del af budgettet blevet afsat til at øge kapaciteten i Gigantium.

Magistratens budgetforslag fastholder de nuværende skatteudskrivningsprocenter.

Magistratens medlemmer forbeholder sig ret til i den videre proces at fremkomme med forslag til ændringer i budgetforslaget.

Del artikel