Annonce
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Kommunens budgetforslag: Flere nye børnehaver og stort verdensnavn til byen

Af Emil Kjær Jørgensen

I dag klokken 13.30 fremlagde Magistraten i Aalborg Kommune forslag til budgettet for 2020 – 2023.

Det var borgmester Thomas Kastrup Larsen, som havde æren af at præsentere visionerne for kommunen, hvor han berettede om en god samarbejdsånd, hvor der har været gode ideer og konstruktive kommentarer fra samtlige parter.

Her på MigogAalborg har vi udvalgt tre spændende tiltag i budgetforslaget for 2020 – 2023, som vi tror, virkelig kan rykke Aalborg endnu mere i fremtiden.

Du kan læse det fulde budgetforslag her.

1: Arbejder på at hente et verdensnavn til Aalborg

Vi har tidligere afsløret, at AKKC og Musikkens Hus er gået sammen i et eksklusivt samarbejde om at hente et verdensnavn til Aalborg.

Og i Magistratens budgetforslag er der afsat 1,6 mio i Aalborg Kommunes budget til det ambitiøse projekt.

Rådmand for Sundheds og Kulturforvaltningen, Mads Duedahl, bekræftede dette over for MigogAalborg til dagens pressemøde, hvor han også kunne uddybe, at 1 mio. kr. forventes at gå til det store verdensnavn, mens de 600.000 kr. går til et andet stort event, der vil være tilbageværende over de næste tre år.

Identiteten på det store verdensnavn er dog ikke på plads endnu, da der stadig er forhandlinger i gang.

Borgmesteren har tidligere udtalt, at hvis det lykkes med forhandlingerne, så vil det vække opsigt i Danmark.

Kritiske røster vil sandsynligvis pege på, at Aalborg Kommune kan bruge pengene på en mere fornuftig måde, men i forhold til den eksponering samt de turister både indenrigs og fra udlandet et stort verdensnavn kan give, så bør det være investeringen værd.

Du kan finde mere info her.

På den kulturelle front er det også værd at bemærke, at der er afsat 6,6 mio kr. til The Tall Ships Races 2022, hvor de smukke sejlskibe igen lægger til kajs i Aalborg.

2: Mange nye børnehaver på vej

Borgmesteren kunne på dagens pressemøde også fortælle, at kommunen pr. 24/7 2019 har oplevet en tilvækst på hele 2180 indbyggere i 2019.

Det betyder selvfølgelig også flere unge beboere i kommunen, og derfor har man planer om at bygge hele tre nye børnehaver i Aalborg.

Den ene børnehave bliver efter planen i forlængelse af Sønderbroskolen, hvor man også forventer at tilknytte en ny gymnastiksal/hal.

Derudover skal der bygges en ny børnehave i Vodskov, og så har man desuden planer om at udnytte arealet ved Vestre Fjordpark, der indtil nu har været brugt til hundeskov, til en splinterny børnehave for de mange familier i vestbyen.

Derudover er der også tænkt en ny børneinstitution ind ved det nye område omkring Stigsborg.

3: Nyt stort Børne- og Ungeunivers på Stigsborg

Borgmesteren kunne også berette, at det ambitiøse Børne – og Ungeunivers ved Stigsborg Brygge er færdigfinansieret og forventes færdigt i 2024.

Børne- og Ungeuniverset bliver et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel i Nørresundby.

Universet skal omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), hvorved der skal skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne.

Den samlede anlægssum udgør 310,6 mio. kr. og forventes altså færdigbygget i 2024.

Kommunens budgetforslag: Flere nye børnehaver og stort verdensnavn til byen
Foto: Stigsborg Havnefront

Magistratens udvalgte punkter fra Budgetforslaget

Demografi på ældreområdet
Den demografiske udvikling betyder, at der i de kommende år kommer flere ældre i Aalborg Kommune med behov for pleje og omsorg. Med budgetoplæg 2020 er der tilført 22 mio. kr. årligt, som dækker den demografiske udvikling på ældreområdet.

Udviklingen på voksen-handicapområdet
De senere år er der oplevet et udgiftspres på voksen-handicapområdet som følge af en nettotilgang af borgere og som følge af, at borgerne har mere komplekse behov. Med budgetoplæg 2020 er området tilført 6 mio. kr. årligt til forventet tilgang på området.

Dagtilbud til flere børn
Aalborg Kommune er et attraktivt sted at bosætte sig for unge familier. Det betyder, at der næste år investeres kraftigt i dagtilbud for at kunne matche det stigende børnetal. Hele området tilføres ekstra 8,0 mio. kr. årligt.

Derudover afsættes i Nørresundbyområdet 2,5 mio. kr. til at ombygge den eksisterende integrerede institution Løvvangen til en vuggestue. Der afsættes 8,0 mio. kr. til ombygning og 0,9 mio. kr. til drift af en ny 0-5 års institution på Gl. Kongevej i den tidligere DUS-ordning.

I midtbyen af Aalborg opføres en ny integreret daginstitution til 110 børn ved Sønderbroskolen. På Skydebanevej opføres en ny integreret institution til 150 børn. Samlet pris for de to institutioner er 41,9 mio. kr. Processen fremskyndes, så de to institutioner står klar i 2021. I Vodskov afsættes 19,5 mio. kr. til en ny 0-6 års institution med plads til 80 børn.

Skal pasningsgarantien holdes, indebærer det dog også reduktioner i serviceniveauet. Det betyder bl.a., at den gennemsnitlige åbningstid i daginstitutionerne sættes ned med 1 time fra 52 til 51 timer.

Børne- og Ungeunivers på Stigsborg
Med Magistratens Budgetforslag er det kommende Børne- og Ungeunivers, med en central placering på Stigsborg Havnefront, kommet et stort skridt videre. Børne- og Ungeuniverset bliver et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel i Nørresundby.

Universet skal omfatte en skole med plads til 1000 elever, en integreret institution med plads til 160 børn (60 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn), hvorved der skal skabes gode sammenhænge og trygge overgange for børnene og familierne. Den samlede anlægssum udgør 310,6 mio. kr. og forventes færdigbygget i 2024.

Stigning i specialundervisningstilbud
Det er en generel tendens i landets kommuner, at andelen af børn med behov for specialundervisning er stigende. Dette er også tilfældet i Aalborg Kommune, hvor antallet af børn med behov for specialundervisning er steget hvert år siden 2015.

Der er med Magistratens Budgetforslag skabt rum til det stigende antal børn med behov for specialundervisning. Der vil således blive tilført området 7,7 mio. fra begyndelsen af skoleåret 2020/2021 og indtil årsskiftet i 2020.

Fra 2021 vil området tilføres yderligere 8.8 mio., hvorved at området årligt løftes med i alt 16,5 mio. Der forventes dermed at kunne rummes tilbud til 1.004 børn med behov for specialundervisning fra 2021.

Vi skal have flere i job
Aalborg har udviklet sig til at være en succesfuld uddannelses by. Det har en stor positiv betydning for hele kommunen, men desværre ender et stigende antal studerende i ledighed efter studiet.

Det er nødvendigt at gå nye veje for at få højtuddannede og andre grupper i job. Udbygningen af det stærke samarbejde i Aalborg Alliancen med erhvervslivet og fagbevægelsen skal fortsætte.

Desuden vil Aalborg Kommune selv som arbejdsgiver sætte sig mål for at løfte indsatsen gennem IGU-aftaler for flygtninge, flere voksenlærepladser, flere praktikpladser m.m.

Der arbejdes videre med en forstærket indsats overfor dimittender både i Aalborg og Nordjylland.

Antallet af unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse og i stedet modtager offentlig ydelse i form af uddannelseshjælp, er faldet de senere år. Det gælder desværre ikke den gruppe af unge, der kæmper med personlige, sociale eller psykiske problemer.

Derfor afsættes 4,2 mio. til en tættere og tidligere indsats for denne gruppe.

Besparelser på Jobcenterområdet
Af hensyn til kommunens samlede økonomi sker der en tilpasning på Jobcenterområdet. Der gennemføres besparelser på 8,0 mio. kr. på administrationen og på 59,5 mio. kr. på den aktive indsats.

Det betyder, at den aktive indsats for en række grupper af ledige nedprioriteres, og at jobcenteret i højere grad skal bruge redskaber som virksomhedsindsats og tæt opfølgning på de ledige.

Det er aftalt, at Byrådet følger udviklingen i jobskabelsen, beskæftigelsen og overførselsindkomster tæt.

Kollektiv trafik
Der tilføres 16,2 mio. kr. til at opretholde det nuværende serviceniveau, idet der forventes stigende udgifter og stagnerende passagerindtægter i 2020.

Herudover styrkes den kollektive trafik i landdistriktet ved, at der afsættes 0,9 mio. kr. i 2020 og i alt 1,5 mio. kr. fra 2021 og frem til at forlænge linje 1 fra Frejlev til Sønderholm.

Sundhedstilbud
Der afsættes 1,0 mio. kr. til at forbedre sundhedstilbuddene i landdistriktet i form af Aalborg Sundhedscenters indsatser i Gandrup og fra 2020 i Storvorde, samt til at levere mobil rehabilitering, hvor borgerne bor.

Der er desuden afsat 0,5 mio. kr. til at videreføre Kulturvitaminer, som er et tilbud til borgere, der er sygemeldt pga. stress, moderat angst eller depression.

Huset i Hasserisgade
Der er igangsat en proces med at etablere Kompetencecenter for Rytmisk Musik i Huset i Hasserisgades og videreudvikle Husets funktion som kulturhus.

På den baggrund afsættes der 9,5 mio. kr. til at energirenovere Huset, og den planlagte besparelse erstattes af en ekstra driftstilførsel på 0,1 mio. kr. i 2020. Besparelsen fra 2021 og frem er reduceret til i alt 0,1 mio. kr. pr. år.

Fortsat byudvikling og byomdannelse
Som en udmøntning af Magistratens Budgetforslag skal der realiseres betydelige anlægsindtægter. Derfor igangsættes med forslaget planlægning af en række arealer med henblik på byomdannelse.

Det gælder både i det centrale Aalborg, hvor arealer langs den kommende Plusbus’ (BRT) trace i Jyllandsgade skal udvikles. I den forbindelse igangsættes også planlægning for området fra Kjellerupsgade til Sauers Plads.

Også arealer ved Sorthøj i Hasseris og Runesvinget i Godthåb/Svenstrup, vil der blive igangsat plan-lægning for med henblik på at styrke byudviklingen.

Fastholde sagsbehandlingstider
Aalborg Kommune gennemgår i disse år en positiv udvikling med fortsat vækst og markant forøget byggeaktivitet til følge. Derfor har byrådet valgt at finde midler til at fastholde de nuværende sagsbehandlingstider i forhold til den påkrævede miljøsagsbehandling, byggesagsbehandling og konsekvensvurdering af lokalplaner og byggesager.

Således sikrer de tildelte midler, at Miljø- og Energiforvaltningen og By– og Landskabsforvaltningen har de fornødne ressourcer til at understøtte den fortsat gode udvikling i Aalborg Kommune.

Parkeringsafgifter
Det er lovbestemt, at kommunerne nu skal afregne 70% af p-afgifterne til staten mod tidligere 50 %. Afregning vil ske via en modregning i bloktilskuddet. Det budgetterede bloktilskud er derfor reduceret med 20. mio. kr. årligt.

Et bedre vandmiljø
Aalborg Kommune skal – for at leve op til EU´s vandrammedirektiv – i peri-oden 2015 til 2021 gennemføre en række projekter, der skal sikre et bedre vandmiljø til gavn for biodiversiteten samt plante og dyrelivet.

De tildelte midler sikrer, at Miljø- og Energiforvaltningen kan fortsætte dette arbejde – og fortsat kan hente statsligt projekttilskud til gennemførelse af projekterne.

I grøn balance
Med Magistratens budgetforslag sikres det fortsatte arbejde med at bringe Aalborg Kommune i front i den grønne omstilling. Blandt andet gennem fortsat udvikling af grøn transport, eksempelvis i form af en mulig elfærge til Hals-Egense overfarten, og fuldt fokus på den grønne omstilling til fremtidens klimavenlige multiforsyning. Der investeres 97,5 mio. kr. i energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger.

En mere detaljeret beskrivelse af budgetforslagets konsekvenser for de enkelte udvalgsområder kan læses i referatet.

Du kan finde mere info om budgetoverslaget her

Del artikel

Andre læser også