Regler ændret i nat: Nu må nordjyder med kritisk jobfunktion anvende kollektiv trafik

Skrevet af: Michael Qureshi
Foto: Okan Gültekin
Foto: Okan Gültekin

I går kunne DR fortælle, at lægen Nicole Romanski der bor i Aalborg, skulle bruge 25.000 af egen lomme for at komme på job i Aars.

For efter de nye restriktioner i syv nordjyske kommuner trådte i kraft var det kun skolebørn og unge under uddannelse, som måtte bruge den kollektive trafik i kommunerne.

Men efter nye forhandlinger i aftes og i nat, så er reglerne nu ændret.

Sent mandag aften revidererede Transportministeriet deres bekendtgørelse omkring restriktionerne i den kollektive trafik i Nordjylland, så nordjyder med kritisk jobfunktion nu må anvende den kollektive trafik i Nordjylland.

Skal medbringe brev fra arbejdsgiver

Efter den første dag med de nye restriktioner i den kollektive trafik i Nordjylland stod det klart, at et stort antal nordjyder med en kritisk jobfunktion havde store vanskeligheder med at komme til og fra deres arbejde.

NT har løbende været i dialog med transportministeriet omkring denne udfordring, som nu har revideret bekendtgørelsen.

Fra og med tirsdag 10. november kan nordjyder med en kritisk jobfunktion krydse kommunegrænserne med bus, når de skal til og fra arbejde.

Eneste krav er at de skal medbringe et brev fra deres arbejdsgiver om, at de varetager en kritisk jobfunktion.

En kritisk jobfunktion er defineret som personale ansat i sundheds- og plejesektoren (undtaget kosmetisk behandling mv.), ældreplejen, børne- og undervisningssektoren, politiet, kriminalforsorgen, forsvarets myndigheder, beredskabet, kødkontrollen, på området for socialt udsatte, til pelsning og aflivning af mink og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, dagligvaremarkedet, apotekervæsen, energi, vand, affaldshåndtering, tele- og IT-infrastruktur, finansielle infrastruktur mv.

Udfordringer fra Aalborg

Transportministeriet anbefaler dog stadig, at arbejdsgiverne forsøger at tilrettelægge arbejdet, så færrest mulige medarbejdere skal krydse kommunegrænserne.

I NT arbejdes der på at indsætte busser på strækningerne Frederikshavn – Aalborg og Hjørring – Aalborg, da det stadig ikke vil være muligt at benytte tog på tværs af kommunegrænserne.

NT anbefaler kunderne at holde sig opdateret på www.nordjyllandstrafikselskab.dk og orientere sig om alternative ruter på www.rejseplanen.dk