Indsats for drikkevandet virker: Stadig blandt verdens reneste

Skrevet af: Michael Qureshi

Hvis der også i fremtiden skal komme rent drikkevand ud af hanen, kræver det ikke bare, at myndighederne tager vare på vores grundvandsreserver.

Som almindelig borger skal man også passe godt på det vand, vi alle skal drikke i fremtiden.

I Danmark tager de fleste af os for givet, at der kommer rent drikkevand ud af hanen. Når vi skal lave mad, vaske hænder og vaske op. Eller når vi er tørstige.

Har noget af verdens reneste drikkevand

Vi lægger nok først for alvor mærke til, hvor heldige vi er, når vi er på ferie i andre lande med dårlig vandkvalitet og er nødt til at købe store mængder vand på flaske.

”I Danmark er vi privilegerede. Vi har noget af verdens reneste drikkevand, og vi behøver ikke bekymre os for, om vandet, der kommer ud af hanen, er rent eller ej,” fortæller civilingeniør Lise Højmose Kristensen fra Aalborg Kommunes Miljø- og Energiforvaltning.

Hun undrer sig over, at flaskevand kan sælges, når man betaler det samme for ½ liter kildevand på flaske, som for 100 liter vand fra hanen eller mere.

”I løbet af de senere år er det blevet mere og mere populært at købe vand på flaske herhjemme, selv om vi ikke – i modsætning til andre dele af verden – har mangel på rent drikkevand i vandhanerne.

Vandet fra hanen både smager godt og er helt friskt, mens det på flaske ofte er tappet flere måneder, før du tager en slurk. For slet ikke at tale om den belastning produktionen og transporten af flaskevand også udsætter miljøet for,” fortæller Lise Højmose Kristensen.

Ekstra indsats i Aalborg

Det rene drikkevand kommer ikke bare af sig selv, og hver gang vi eksempelvis bruger gift eller pesticider i vores haver, kan det have konsekvenser for grundvandet. Undergrunden under Aalborg Kommune er nemlig særligt sårbar overfor gift og sprøjtemidler, der kan sive lige ned i det grundvand, vi skal drikke i fremtiden.

Aalborg Kommune har derfor gjort en ekstra indsats for at sætte fokus på, hvad almindelige borgere kan gøre for at passe på drikkevandsressourcerne. Det er sket gennem kampagnen Giftfri Zone.

Kampagnen har været en stor succes, især fordi den har givet haveejerne konkrete alternativer til de mange ukrudtsmidler, som er fristende at bruge, når ukrudtet vokser i de mange haver rundt omkring i Aalborg.

”Vi har oplevet, at rigtig mange faktisk gerne vil gøre en indsats for miljøet, men de har måske manglet redskaber og konkrete råd til, hvordan man kan holde sin have uden gift og pesticider.

Vi har med vilje ikke været ude med en løftet pegefinger med kampagnen. Vi har i stedet givet en gode masse råd om alt lige fra, hvordan man kan bekæmpe ukrudtet uden gift, til hvordan man holder dræbersnegle på afstand med få enkle tricks,” fortæller Lise Højmose Kristensen.

Alle skal tage et fælles ansvar for drikkevandet

Giftfri Zone og lignende initiativer hilses velkommen af Aalborg Vandkoncern, der leverer drikkevandet til en stor del af kommunens borgere:

”Når det kommer til at værne om vores drikkevandsreserver, skal der meget lidt til for at ødelægge noget meget stort og værdifuldt. Hvis vi også i fremtiden skal kunne levere rent drikkevand til borgerne i Aalborg Kommune, er vi afhængige af, at vi alle tager et fælles ansvar for at passe på grundvandet, og det er kampagner som Giftfri Zone med til at understrege vigtigheden af,” siger Lene Dehn, civilingeniør ved Aalborg Vandkoncern.

Du kan finde mere inspiration på Facebooksiden Giftfri Zone

Vidste du om grundvandet?

1. At vi danskere har noget af verdens bedste drikkevand?
2. At vi får vores drikkevand fra grundvandsmagasinerne, som dannes i undergrunden, når regnvand siver ned gennem en række jordlag?
3. At man kan få rent drikkevand fra grundvandet næsten overalt i hele landet?
4. At pesticidrester og kvælstof kan forurene grundvandsreserverne. Hvis et grundvandsmagasin først er forurenet må boringen droppes og vandet hentes et andet sted.
5. At en halv liter hanevand kun koster 2 øre?
6. At Aalborg Vandkoncern hvert år indvinder 7 millioner m3 vand?
7. At 70 % af drikkevandet i Aalborg Kommune kommer fra indvindingsområder i Nørresundby og lige syd for Aalborg?
8. At du som borger selv kan være med til at beskytte dit drikkevand ved at undgå sprøjtegift i haven?