Hjælp i en svær tid: Landsforeningen for Børn og Forældre giver vigtig rådgivning i Aalborg

Skrevet af: Emil Kjær Jørgensen
Fra venstre: Ditte Christiansen (jurist i LFBF), Birgit Nielsen (socialrådgiver i LFBF), Morten Thorsøe Secher, (stifter og direktør i LFBF), Lene Braad (advokat hos Storm)
Fra venstre: Ditte Christiansen (jurist i LFBF), Birgit Nielsen (socialrådgiver i LFBF), Morten Thorsøe Secher, (stifter og direktør i LFBF), Lene Braad (advokat hos Storm)

Når to mennesker bliver gift er det med troen på, at man skal leve et helt liv sammen i både medgang og modgang.

Men uanset forventningerne om et lykkeligt og meningsfuldt liv sammen, ender næsten halvdelen af alle ægteskaber og parforhold i Danmark alligevel med en skilsmisse eller samlivsophør.

En skilsmisse kan i værste tilfælde udvikle sig til en decideret familiekonflikt, hvor børnene kan risikere at ende som ofre i et meget komplekst system.

Men der er heldigvis hjælp at hente her i Aalborg, hvis man har brug for hjælp til at løse en konflikt omkring samvær, bopæl eller økonomiske forhold.

Landsforeningen for Børn og Forældre har for ganske nyligt åbnet kontor her i Aalborg, og deres hovedformål er at gøre skilsmissen til en bedre start på en ny livsfase for hele familien.

Det gør de ved hjælp af tværfaglig rådgivning, hvor fagprofessionelle rådgivere, med baggrund som henholdsvis socialrådgivere, psykologer, jurister, pædagoger, lærere m.fl. bidrager med løsningsorienteret hjælp i forhold til familiære problematikker.

Den fjerde mandag i hver måned, fra klokken 17.30 – 19.30, tilbyder de tilmed gratis og anonym skilsmisserådgivning, hvor du altid vil møde mindst to faguddannede rådgivere (1. mandag i måneden dog fra kl. 16.00-18.00 i Aalborg i samarbejde med en familieretsadvokat fra STORM Advokatfirma).

Du kan her få en konstruktiv snak om alt fra samværsordning, bopæl, kommunale sager, og hvad du ellers har af spørgsmål på det familieretslige område.

Ønsker du derudover et forløb der er tilpasset netop dine behov og din situation, tilbyder de også betalt rådgivning, konfliktmægling og bisidderordning. Læs mere her.

Børnene skal være i fokus

Organisationen tæller i dag hele 63 personer, og man har både kontorer i Viborg, Aarhus, Herning, Aalborg og snart også i København.

En stor kontrast til opstarten i november 2016 hvor stifter, Morten Thorsøe Secher, drev det hele fra sin stamplads på en café i Viborg.

“Den 5 årsplan jeg i sin tid lavede, har vi eksekveret på 1,5 år, og jeg er enormt stolt af den forskel, som vi har gjort for så mange familier,” fortæller Morten.

Idéen til konceptet opstod, på baggrund af hans egne personlige erfaringer med et komplekst skilsmissesystem, hvor børnene endte med at blive ofre.

“Vi, som forældre, fik skabt en situation, hvor vi stod på hver vores ø og bekrigede hinanden, mens vores børn sejlede væk i en helt anden retning. Vores fokus var på hinanden og vores krig/konflikter, fremfor at se vores børn og deres behov.

Jeg troede egentlig, at der i en velfærdsstat som Danmark var et system, som tog ordentlig hånd om vores børn og os som forældre, men det var ikke tilfældet, og vi endte som en del af statistikken.

Derfor fik jeg idéen til organisationen med et ønske om at skabe ro, afklaring og give løsningsorienteret rådgivning til forældrene, så de i sidste ende kan få hjælp og støtte til at etablere et større overskud til at hjælpe sig selv og dermed også deres børn,” forklarer Morten.

Unikt samarbejde med STORM Advokatfirma

Landsforeningen for Børn og Forældre gør en dyd ud af at samarbejde med andre lokale foreninger og organisationer, og de samarbejder blandt andet med Business Aalborg, det boligsociale område, Danner, Fonden for Socialt Ansvar, Headspace, Børns Voksenvenner, Folkekirkens Familiestøtte og De Frivilliges Hus.

Det helt unikke her i Aalborg er samarbejdet med STORM Advokatfirma, som den første mandag i hver måned fra kl. 16.00 – 18.00 tilbyder gratis rådgivning med en familieretsadvokat.

I Corona-krisen vil det dog primært foregå på telefon, læs note i bunden af artiklen.

”Landsforeningen for Børn og Forældres helt store styrke er deres fokus på en helhedsorienteret indsats, hvor man kan få tværfaglig rådgivning.

Det er et formål, som vi gerne vil støtte op om ved at vejlede inden for det juridiske område, og være med til at løse konflikterne så tidligt i processen som muligt,” fortæller Lene Marie Braad, advokat hos STORM Advokatfirma.

Retshjælpen fra STORM er helt gratis og anonym, og der vil også altid være en rådgiver med en anden faglig baggrund tilstede.

”Vi kan hjælpe med at danne et overblik over en ofte uoverskuelig situation, og vurdere om der er brug for juridisk bistand, eller om det eventuelt er noget, som landsforeningen kan hjælpe med.

Vi har et fælles mål om, at en eventuel sag skal løses så skånsomt som muligt for hele familien –især for børnene,” fortæller Lene.

Få hjælp til at få læst post i e-Boks

Men Landsforeningen for Børn og Forældre hjælper også på andre områder.

De starter eksempelvis snart et nyt og banebrydende koncept op, som kaldes MEDLÆSER.

MEDLÆSER er et abonnement, som borgere kan tilmelde sig og få hjælp til at få læst deres post i e-Boks.

Breve fra det offentlige kan af forskellige årsager være svære at læse, enten fordi det sprogligt er svært at gennemskue indholdet, eller fordi indholdet kan være så følsomt eller belastende, at nogle borgere får ondt i maven ved tanken om, at åbne breve i e-Boks.

Formålet er at støtte borgere, der står i en skilsmisse/samlivsophør, eller andre familiære problemer, i at få overblik over deres post fra det offentlige, og dermed blive kvalificerede i deres møde med det offentlige, og blive pejlet i den rigtige retning af deres egen personlige og fagligt kvalificerede Medlæser.

Landsforeningen vil med MEDLÆSER-abonnementet hjælpe borgere med at læse og forstå post fra offentlige instanser, herunder kommuner, Familieretshuset, Ankestyrelsen, Familiedomstole og Udbetaling Danmark.

MEDLÆSER starter op i løbet af foråret, men det er allerede nu muligt, at tilmelde sig på forhånd via lfbf.dk.

En gevinst for samfundet

Tallene taler også deres tydelige sprog;

Landsforeningen gør en markant forskel for de familier, som søger hjælp og rådgivning.

Økonomer Uden Grænser har lavet en uvildig analyse af organisationen, og mere end 9 ud af 10 respondenter oplever, at organisationens ydelser har forbedret kommunikationen mellem de involverede parter, bidraget til nedtrapning af konflikter, gjort sagens forløb mere overskueligt, reduceret individuelle, negative konsekvenser forbundet med skilsmisse eller samlivsophør og gjort det lettere for forældrene at passe deres arbejde eller komme tilbage på arbejdsmarkedet under skilsmisseforløbet.

Derudover har Økonomer Uden Grænser estimeret, at samfundet får 5,36 kr. igen for hver krone, der investeres i organisationens indsatser, set over en femårig periode – hvilket svarer til et afkast på hele 32,3 % hvert år.

Du kan kontakte Landsforeningen for Børn og Forældre på telefon 8862 6062 eller sende en mail på lfbf@lfbf.dk.

Du kan også finde mere info på hjemmesiden eller på Facebook.

NB: Til info, har Landsforeningen stadig åbent, på trods af Corona-virus, og står klar til at hjælpe pr. telefon, med eventuelle samværsordninger. Til dette, er der oprettet yderligere 2 akut-telefoner, 4265 1387 og 4265 1805.

Statsministeren om åbning af Danmark: Lange udsigter til en normal hverdag

Skrevet af: Stine Kjølby Christensen

Ved et pressemøde for nyligt satte statsministeren første gang ord på, hvornår danskerne kan forvente en åbning af landet igen.

På daværende tidspunkt blev det italesat, at en gradvis åbning efter påske ikke ville være usandsynlig – hvis blot vi fastholdt de gode tiltag, som regeringen løbende har præsenteret os for.

I aften besøgte statsministeren DR-studiet, hvor hun af Kåre Quist igen blev spurgt ind til, hvornår vi kan forvente at blive “lukket ud” igen.

Sandsynligt med en åbning efter påske

Mette Frederiksen slog endnu engang fast, at de stadig arbejder hen imod at lukke Danmark op igen.

“Det er absolut sandsynligt, at vi kigger ind i en gradvis, kontrolleret åbning,” sagde hun.

“Men korthuset kan falde hurtigere, end vi kan forestille os.”

Hun fastholder endnu engang, at skal denne åbning lykkes, så gælder det stadig om at stå sammen hver for sig – om muligt, endnu mere end før.

“Når vi kigger på tallene og sammenligner os med en række andre lande, tyder det på, at alt det, vi har gjort, har nyttet og virker.

Og rigtig meget tyder på, at vi går ind i den grønne kurve, og ikke den forfærdelige, røde kurve,” forklarer hun og fortsætter:

“Men alt det, der endnu ser ud til at virke, skyldes ene og alene, at rigtig mange danskere gør det, sundhedsmyndighederne anbefaler.

Hvis vi slækker på det, og blive ligeglade, så kan tallene pludselig eksplodere, og vi kan alligevel bevæge os ind i den røde kurve.”

Verden er forandret

Men hvad betyder det så, at en åbning bliver gradvis og kontrolleret?

Kan vi komme tilbage på arbejde? Skole? Kan vi kramme igen? Bliver alt som før?

Det korte svar, fra Mette Frederiksen, er “nej”.

“Jeg tror ikke, at det normale liv, vi havde, før coronaen ramte os, kommer inden for nærmeste fremtid,” siger hun og uddyber:

“Det, de fleste gør, med afstand, bedre hygiejne, gå på arbejde på en anden måde, det kommer til at skulle fortsætte i lang tid, tror jeg.

Jeg tror, at vi kommer til at arbejde mere forskudt, end vi er vant til. Jeg tror ikke på kort bane, at alle børn og alle unge kan komme tilbage lige foreløbigt.”

Hun vil dog ikke sætte en dato på.

“Vi kommer heller ikke til at klumpe os samme i tog og metro. Verden er forandret. Vores hverdag kommer til at være forandret,” siger hun.

Mette Frederiksen beretter i 21 Søndag, at alt tyder på, at indtil der kommer en vaccine, så er vi nødt til at håndtere corona i vores samfund.

“Nogle af os vil ikke undgå smitte. Vi er nødt til at få skærmet vores ældre og sårbare og få minimeret smitten så meget som muligt, uden at vores samfund går i stå,” siger hun.

I morgen, mandag, skulle en mere konkret plan angiveligt blive præsenteret.

En ægte juleklassiker: Alene Hjemme in Concert vises i Musikkens Hus

Skrevet af: Stine Kjølby Christensen
Aalborg Symfoniorkester spiller musikken til Alene Hjemme, mens filmen bliver vist i Musikkens Hus. Foto: Musikkens Hus
Aalborg Symfoniorkester spiller musikken til Alene Hjemme, mens filmen bliver vist i Musikkens Hus. Foto: Musikkens Hus

Øv! Hvor er der mange ting, vi ikke må (eller kan) i øjeblikket.

Alle arrangementer er aflyst, vi kan ikke gå ud at spise eller generelt bruge byen, som vi plejer.

Men ved I, hvad vi godt må?

Vi må gerne glæde os.

Glæde os til, at alt det her er overstået, og vi kan begynde at nyde alle de ting som vi (måske?) før tog forgivet.

Musikkens Hus har netop offentliggjort, at der bliver god grund til at glæde sig til december, hvor de gentager succesen med filmkoncerter.

Vi har før oplevet Jurassic Park og Harry Potter, der i smukkeste stil blev akkompagneret af Aalborg Symfoniorkester, der helt unikt leverede tonerne til filmene.

Til december er der tale om endnu en klassiker – en vaskeægte juleklassiker.

Alene Hjemme.

En ægte juleklassiker

For mange af os er det først rigtig jul, når filmen Alene Hjemme kører i flimmerkassen, og vi traditionen tro er blevet genforenet med den opfindsomme og modige dreng Kevin, der tager kampen op mod de uheldige indbrudstyve Harry og Marv.

Til december kan du tage hele familien med i Musikkens Hus og opleve filmen på en anderledes og storslået måde.

Her viser de Alene Hjemme på et stort biograflærred, mens Aalborg Symfoniorkester under ledelse af Jessica Cottis fremfører filmens fantastiske musik af John Williams live fra scenen.

I 2014 var Musikkens Hus de første i Europa til at vise den nostalgiske film med live symfoniorkester.

Nu gentager de succesen i Koncertsalens røde stole, og du kan se frem til at lade dig underholde til denne juleklassiker samtidig med, at vi fejrer filmens 30-års jubilæum.

Alene Hjemme ramte første gang biograferne i november 1990. Siden er historien med Macaulay Culkin i hovedrollen blevet én af de mest elskede julefilm med millioner af fans verden over.

Du kan allerede nu købe billetter her –  bemærk, at der er to datoer. 

Underholdning i karantænen: Her er 10 podcasts, du skal lytte til

Skrevet af: Redaktionen

Alle landets skoler og dagsinstitutioner er lukkede, og når en stor procentdel af danskerne i forvejen arbejder hjemmefra, kan det hurtigt blive en intens oplevelse at skulle være sammen 24 timer i døgnet, flere uger i træk.

Det kan teste selv de mest sammentømrede familier og forhold, og derfor har vi her på MigogAalborg lavet en række guides, der kan underholde (og ikke mindst distrahere jer) under den landsdækkende nedlukning; find vores guide til 10 serier du skal se derhjemme lige her, og 10 film du skal se derhjemme her.

Ingen hjemmehygge uden hjemmebag – du finder vores guide til 4 lækre bageopskrifter uden gær lige her.

Og nu er vi klar med den næste guide, som både kan underholde og ikke mindst isolere dig lidt fra omverdenen, som jo passer helt perfekt med myndighedernes krav til os danskere.

Dagens guide handler nemlig om podcasts, som du jo kan lytte til lige, når det passer dig.

Det kræver efterhånden stort kørekort at navigere rundt i alle de podcasts, som bliver udgivet rundt omkring, og kvaliteten og udbuddet stiger dag for dag.

Kan du ikke lige overskue at scrolle igennem listen af podcasts, har vi fundet 10 sikre bud på podcasts, som vi kun kan give vores varmeste anbefalinger.

Så tag vandreskoene på, find et øde område at gå en tur i, og lyt til én af disse:

1: Genstart – DR’s nyhedspodcast

Vores første anbefaling er en forholdsvis ny podcast, som har fokus på tidens største og vigtigste nyhedshistorier.

Genstart udkommer hver morgen i alle hverdage kl 06.00, og det helt specielle er, at hvert afsnit kun varer 20 minutter – så den er perfekt til at få en indsigt i et aktuelt emne, mens du sætter morgenkaffen over.

Podcasten har kun få uger på bagen, og den er allerede blevet rost til skyerne flere steder – netop fordi den giver et fyldestgørende indblik i et givent emne på en levende og spændende måde.

Du finder Genstart lige her, eller ved at søge på “Genstart” i din foretrukne podcast-app.

2: Slut med forbudt

I disse corona-tider, hvor vi gerne skal blive hjemme, er det måske svært at undgå at få en lille smule dårlig samvittighed over din “inaktivitet”.

Måske spiser du endda meget mere, end du plejer, og har svært ved at undgå ruten forbi køleskabet. Men det behøver du måske heller ikke?

Du kan i stedet udnytte karantænetiden til at få styr på dit mindset og (i stedet for at skamme dig) blive klogere på en masse aktuelle sundhedsemner.

Hvad er sukker? Virker diæter? Er sødemiddel farligt? Er mørk chokolade sundere end det lyse?

Disse spørgsmål – og mange flere – er netop hvad podcasten Slut med forbudt tager op.

Værterne Morten Elsøe og Morten Svane guider dig kritisk og sagligt gennem en forvirrende verden af, hvad sundhed i virkeligheden er – og ikke er.

Alle episoder kan høres lige her

3: Rød Aalborg

For mange af os vil de her uger være knap så hårde, hvis vi bare kunne få vores daglige fix af sport i fjernsynet.

Men alverdens sportsgrene er også ramt af corona-virus, og vi må kigge langt efter både Superliga, EM i fodbold, OL og måske også snart Tour de France …

Men så må vi jo nøjes med lyden af sport, og der er heldigvis stadig masser af ting at dykke ned i. Mediano er altid en anbefaling værd, men på det lokale niveau leveres der også nostalgi, indsigt og passion fra øverste hylde.

Rød Aalborg er Aab Support Club’s fanpodcast, som både har fokus på det aktuelle i form af paneldebatter, men derudover er der masser af historiske podcasts at dykke ned i – lige fra en Mesterskab 99′ Special til interviews med aktuelle spillere/trænere, og spændende snakke med legender som Peter Møller, Thomas Augustinussen, Rasmus Würtz og Kasper Risgård.

Du finder Rød Aalborg lige her.

4: Fries Before Guys

Vi bliver i det lokale, for er der en podcast, der har vundet danskernes hjerte, så er det Fries Before Guys.

Podcasten startede i 2016 som et fritidsprojekt for de to Aalborg-piger, Nanna og Josephine, der delte tanker og hemmeligheder fra deres allerinderste kroge.

I dag har de opbygget en solid lytterskare, der er med, når de to unge kvinder taler om alt mellem himmel og jord.

Den seneste episode er fra d. 27 marts og bærer titlen SMÅ OG STORE PROBLEMER I CORONAKRISEN.

Her fortæller veninderne om de tanker og følelser, som karantænen har fået op i dem, hjemveen, selvoptagethed, handlingslammelse, humørsvingninger, kanelsnegle og gåture.

Måske er du selv ekstra følsom i øjeblikket, og derfor kan det være sundt at vide, at du ikke aldrig er alene.

Det sørger Nanna og Josephine for.

Hør dem her eller i din podcast-app. 

PR-foto

5: Harry Pottcast

Corona-tid er for mange også lig med læsetid, og hvis du alligevel har genlæst Harry Potter en 3-4 gange, kan du da lige så godt nørde universet endnu mere sammen med ligesindede.

De to veninder Nanna og Amalie er stadiet over Harry Potter nørder, og de har lavet den populære podcast Harry Pottcast, som (surprise) handler om Harry Potter.

I hvert afsnit gennemgår de et nyt kapitel – ja du læste rigtigt. Det her er nørderi på højeste niveau, og hvert kapitel bliver dissekeret ned til mindste detalje.

Der er nye episoder hver anden uge, og podcasten er faktisk allerede nået til den fjerde bog i serien, så der er en MASSE afsnit (kapitler) at dykke ned i.

Du finder Harry Pottcast her.

Foto: Harry Pottcast

6: Album

Hvis der skal siges noget godt om denne corona-tid er det, at vi alle har fået god til at fordybe os i alt lige fra surdejsbrød, bøger, rengøring (!) osv. osv.

Med podcasten Album har du en unik mulighed for at dykke ned i verdens bedste plader fra musikhistorien.

Kristian Leth og Ralf Christensen dykker i hvert afsnit ned i et centralt album fra pop – og rockhistorien, og man hører hele albummet fra ende til anden sammen med dem.

Musikken er tilsat nørderi fra højeste hylde, sjove kommentarer og spændende baggrundshistorier om de musikere, der bliver taget under kærlig behandling.

Album har efterhånden en del år på bagen, så der er virkelig rig mulighed for at få lyttet igennem til nogle af de allerstørste plader.

Album er for nyligt genopstået på podcast-tjenesten Podimo, men du finder også ældre afsnit, hvor du normalt finder dine podcasts.

7: Kvinden med den tunge kuffert

Der findes Kvinden med den tunge kuffert og så findes der alle de andre.

Er der et absolut must-hear på denne liste, er det denne true crime-serie, som er skabt af Third Ear.

Du vil fra først afsnit blive suget ind i et vildt univers i jagten på en mystisk kvinde, der spreder sig som en virus(!) gennem Danmark.

Hun snyder, bedrager og manipulerer, så man ikke tror sine egne ører. Jagten finder sted mens podcasten bliver lavet, så hvem ved om den ender med … En fangst?

Her kommer en advarsel: Du får svært ved at foretage dig ret meget andet, end at lytte til de syv afsnit HURTIGST muligt, når du først går i gang …

Du finder Kvinden med den tunge kuffert her.

8: Den Grå Side

I den her tid kan vi alle brug et ekstra skud godt humør, og det får du med podcasten Den Grå Side.

Det er Søren Rasted, der står bag den populære podcast, der i al sin enkelhed går ud på, at kendte danskere sidder i et dunkelt lokale med lidt våde varer, mens de læser frække historier fra magasinet Rapports storhedstid.

Den Grå Side har været så stor en succes, at Rasted har afholdt lumre aftener i erotikkens tegn rundt omkring i landet, hvor det frække panel har læst højt, analyseret og minutiøst gennemgået de erotiske noveller.

Der er utallige afsnit at dykke ned i, og der er garanti for lummer stemning, sjove analyser, anekdoter og højlydte grin.

Du finder Den Grå Side lige her.

9: Dobbeltmordet

“I 1948 blev det pæne ægtepar Jacobsen brutalt myrdet i deres herskabelige lejlighed på Peter Bangs Vej på Frederiksberg. Af mange mystiske spor var der blandt andet placeret en stok på hver lig, og sagen er siden blevet danmarkshistoriens største uopklaret mordgåde …”

Er du ikke allerede nysgerrig efter at have læst dette, så kan vi tilføje, at det er noget af det bedste danske true crime, som nogensinde er lavet.

Podcasten har fra start skabt stor debatlyst blandt danskerne, og der er oprettet flere Facebook-grupper, hvor folk diskuterer forskellige teorier om dobbeltmordet.

Du finder Dobbeltmordet her.

10: Kongerækken

Hvis du siger ordet “Kongerækken” højt til folk, vil de nok ikke ligefrem bryde ud i ren jubel og begejstring.

Men Kongerækken er ikke desto mindre en af de allerbedste podcasts her i Danmark.

Den er lavet af historiker Hans Erik Havsteen og journalist Anders Olling, og de gennemgår kronologisk alle Danmarks konger på en yderst underholdende måde. Det er nørdet, men bestemt ikke kedeligt!

De tager lytteren med ind i et yderst spændende univers, hvor du bliver klogere uden at gå på kompromis med underholdningen.