Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Netop besluttet: Fire skoler bliver til to i Aalborg Kommune

Af Emil Kjær Jørgensen
Aalborg Kommune Byrådet.
Dato: 01.12.21
Foto:  Lars Horn / Baghuset
Aalborg Kommune Byrådet. Dato: 01.12.21 Foto: Lars Horn / Baghuset

Byrådet i Aalborg Kommune har i dag vedtaget et forslag om en sammenlægning af henholdsvis Byplanvejen Skole og Seminarieskolen og Herningvej Skole og Tornhøjskolen til to nye skoler fra skoleåret 2024/2025.

Beslutningen er truffet med ønsket om at styrke fagligheden, fællesskabet og elevgrundlaget for skolerne i det Østlige Aalborg.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Endeligt vedtaget i dag

Sammenlægningerne er resultatet af omfattende analyser, høringer og dialog med både forældre, lærere og relevante interessenter, som i første omgang er blevet behandlet i Børne- og Undervisningsudvalget, som derefter har indstillet forslaget til beslutning i Byrådet, hvor forslaget altså blev endeligt vedtaget i dag.

Etableringen af de to nye skoler skal gøre en positiv forskel både for lokalområderne og for børn, unge og voksne i det østlige Aalborg. Blandt andet ved at sørge for, at elevtallet på skolerne er stabilt og robust, hvilket har været en udfordring i den nuværende struktur med de fire skoler i området, da der for flere skoler har været en stor søgning væk fra distriktsskolerne mod andre skoler i området.

“Det har hele tiden været vigtigt for mig og mine politiske kollegaer, at vi har gode og bæredygtige skoler med stor værdi for både vores børn og unge, deres forældre og for medarbejderne.

Derfor samler vi nu de gode tanker og kræfter fra alle relevante parter, så vi i fællesskab kan skabe en ny stærk fortælling og nogle nye skoler, hvor fagligheden blomstrer, og vores børn får de bedst mulige forudsætninger for deres fremtidige succes,” siger Rådmand for Børn og Unge Morten Thiessen (K).

Renovering og bedre legeplads

Ud over sammenlægningen er der også truffet afgørelse om at tilpasse skoledistrikterne i det Østlige Aalborg, så de passer bedre geografisk og også tager højde for de nuværende søgemønstre i området.

Desuden har der i flere høringsforslag været opmærksomhed på en af de nye skolers udearealer, hvorfor Børne- og Undervisningsudvalget har drøftet at afsætte 2,0 mio. kr. i budgetforslaget for 2024 til dette.

Forventningen er, at skolerne vil være klar til ibrugtagning den 1. august 2024 med fuldførte renoveringer og nødvendige tilpasninger af lokalerne. Der er planlagt en tillægsbevillingssag til håndtering af det akutte renoveringsbehov, der samlet set er opgjort til 41,6 mio. kr.

Ud over at skolerne skal være klar, er det også ønsket at indlede en dialog med By og Land om at prioritere arbejdet med sikre skoleveje i området.

Stabilt elevtal og høj faglighed

Noget af det, som har gjort den nuværende skolestruktur sårbar, er det svingende elevtal. Dette vil de to nye skoler i høj grad rette op på.

Derudover skal skolerne have klare faglige og pædagogiske profiler og afspejle elevernes søgemønstre i højere grad. Der lægges desuden vægt på at skabe tættere forbindelser mellem skolerne og dagtilbuddene i lokalområdet, så den lokale distriktsskole bliver det naturlige førstevalg.

Ud over et stabilt elevtal er også styrkelse af fagligheden i fokus. Noget, som har ligget politikerne på sinde, siden man tilbage i 2019 begyndte at tale om at gøre skolerne mere attraktive i området.

“Alle kommunens skoler løfter eleverne forventeligt, men der er ingen tvivl om, at noget af det, vi opnår ved at sammenlægge fire skoler til to, er at få en størrelse skole, hvor der er plads til flere fagpersoner.

Det betyder, at man styrker det faglige fællesskab, gør det til et attraktivt sted at arbejde, og dermed tilfører man mere mangfoldighed til vores elevers læringsmiljø,” siger næstformand i Børne og Undervisningsudvalget Lisbeth Lauritsen (S)

Sammenlægningerne vil blive udfordrende, ligesom alle store forandringer er det. Derfor har kommunens politikere også forpligtet sig til at sørge for en glidende overgang for eleverne og deres familier i tæt samarbejde med dem og skolernes personale for at give både børn, unge og voksne så god en start på de nye skoler som muligt.

Fakta

Den nuværende Byplanvej Skole og Seminarieskolen samles til en ny skole med nyt navn i den nuværende Seminarieskoles lokaler.

Den nuværende Herningvej Skole og Tornhøjskolen samles til en ny skole med nyt navn i den nuværende Herningvej Skoles lokaler.

De nye skoler skal være klar til ibrugtagning i skoleåret 2024/2025.

Kommunen skal afdække mulighederne for at bruge de tomme lokaler til at understøtte den fortsatte positive udvikling af lokalområderne.

Alle elever, som går på en af skolerne i dag, vil også have ret til og mulighed for at gå på skolerne fremadrettet. For eleverne på hhv. Byplanvejens skole samt Tornhøjskolen betyder det dog, at deres skoletilbud flyttes til en ny lokation. Udløser dette ret til befordring efter gældende regler om elevbefordring, træder disse naturligvis i kraft. Elever som går i et specialtilbud i dag, vil have ret til og mulighed for at gå i samme tilbud fremadrettet. For eleverne på Byplanvejens skole samt Tornhøjskolen vil det dog være/på nye lokationer på hhv. nuværende Seminarieskolen samt Herningvej Skole. Sammenlægningen omfatter således alle skolens elever.

Som konsekvens af sammenlægningen foretages en distriktsændring som afspejler det nye samlede skoledistrikt, hvor det nuværende distrikt for Herningvej Skole samt Tornhøjskolen lægges sammen, dog med ændringer af distriktsgrænsen mod Mellervangskolen, nye Byplanvejens- og Seminarieskole samt Gistrup skole.

Del artikel

Andre læser også