Annonce
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Få overblikket her: Store projekter påvirker trafikken i Aalborg-bydel

Af Emil Kjær Jørgensen
Egnsplanvej ved Selma Lagerløfs Vej – flag fra ekspropriation
Aalborg Kommune, Aalborg Øst
Foto: Lars Horn / Baghuset 
Dato: 03.04.23
Egnsplanvej ved Selma Lagerløfs Vej – flag fra ekspropriation Aalborg Kommune, Aalborg Øst Foto: Lars Horn / Baghuset Dato: 03.04.23

Aalborg er en by i rivende udvikling.

Eternitten, Karolinelund, Plusbus, Godsbanearealet, udvidelsen af AAU og Stigsborg er blot nogle af de mange eksempler på, at der i disse år sker store positive forandringer i bybilledet.

Og Aalborg bliver heldigvis ved med at udvikle sig.

Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen fortæller:

”Hos Aalborg Kommune mærker vi en stadig stigende interesse for at blive en del af udviklingen i det østlige Aalborg. Mange virksomheder viser interesse for at etablere sig i området, og flere har allerede etableret sig. Med nye virksomheder – og eksisterende som vokser – følger flere arbejdspladser, som ikke overraskende øger interessen for at bo i området”.

Få overblikket her: Store projekter påvirker trafikken i Aalborg-bydel
 Oversigtskort, Aalborg Kommune 

Trafikale ændringer er nødvendige

Fra 2023 – 2025 vil Aalborg Kommune have stort fokus på at udvikle infrastrukturen i det østlige Aalborg og især området omkring Nyt Aalborg Universitetshospital, der bliver et kæmpe trækplaster for både sygehuspersonale, nye beboere, nye arbejdspladser, fede kulturtilbud – og meget mere.

For at vi alle sammen kan få en meget federe by at bo og leve i, så er vi nødt til at kigge ind i en periode med en række trafikale ændringer, der kommer til at påvirke hverdagen for de mange mennesker, der bevæger sig igennem området hver dag.

Etape 2 – af i alt fem etaper – er netop gået i gang. Her er man i gang med at separatkloakere Hadsundvej i Gistrup, og det betyder bl.a. at den berørte strækning i hele perioden vil være spærret for gennemgående biltrafik.

Få overblikket her: Store projekter påvirker trafikken i Aalborg-bydel
Egnsplanvej ved Selma Lagerløfs Vej – flag fra ekspropriation Aalborg Kommune, Aalborg Øst Foto: Lars Horn / Baghuset Dato: 03.04.23

I de kommende måneder og år, vil der løbende være flere projekter og etaper, der er nødvendige at udføre, for at sikre, at både veje, cykelstier, forsyningsledninger og den offentlige transport spiller sammen på den bedst tænkelige måde.

Vi har overblikket til dig lige her:

De fem infrastrukturetaper i det østlige Aalborg:

Etape 1: Selma Lagerløfs Vej (Aalborg Kommune).
Status: Man er i gang og forventer at afslutte arbejdet i december 2023.

Etape 2: Hadsundvej, Gistrup (Aalborg Forsyning)
Status: Forventes gennemført april 2023 – december 2023.

Etape 3: Egnsplanvej inkl. Hadsundvej (nord) (Aalborg Kommune)
Status: Forventes gennemført maj 2023 – maj 2024

Etape 4: Samkørselsplads T.H. Sauersvej (Vejdirektoratet)
Status: Forventes gennemført juni 2023 – december 2023.

Etape 5: Hadsund Landevej og Universitetsboulevarden (Vejdirektoratet)
Status: Forventes gennemført 2. kvartal 2024 – 3. kvartal 2025

Her kan du læse uddybende info om etaperne:

Etape 1: Selma Lagerløfs Vej

Etape 1 er allerede i fuld gang på Selma Lagerløfs Vej.

Her er man i gang med en række infrastrukturprojekter med det overordnede formål at sikre god fremkommelighed.

Samtidig ønsker Aalborg Kommune at skabe bedre forhold for både fodgængere og cyklister.

Infrastrukturprojekter i Etape 1:

 • Udvidelse af Selma Lagerløfs Vej fra Universitetsboulevarden til rundkørslen ved Alfreds Nobels Vej.
 • Etablering af cykelsti på begge sider af Selma Lagerløfs Vej fra Universitetsboulevarden til den kommende Fælles Akutmodtagelse for Nyt Aalborg Universitetshospital.
 • Etablering af signalanlæg på Selma Lagerløfs Vej ved Bertil Ohlins Vej.
 • En mindre ombygning af rundkørslen på Selma Lagerløfs Vej ved Alfred Nobels Vej

Aalborg Kommune forventer at have gennemført disse infrastrukturprojekter i slutningen af 2023.

Det er forventningen, at Selma Lagerløfs Vej vil være åben i hele den resterende del af anlægsperioden, dog med undtagelse af en periode på ca. tre uger, hvor man er nødt til at spærre hele vejen i forbindelse med en række kantstens- og asfaltarbejder.

Man vil i perioder desuden have behov for at indsnævre og ensrette vejen.

Få overblikket her: Store projekter påvirker trafikken i Aalborg-bydel
Egnsplanvej ved Selma Lagerløfs Vej – flag fra ekspropriation Aalborg Kommune, Aalborg Øst Foto: Lars Horn / Baghuset Dato: 03.04.23

Etape 2: Hadsundvej (Gistrup)

Aalborg Forsyning gennemfører fra slutningen af april 2023 til udgangen af 2023 separatkloakering i Hadsundvej i Gistrup – fra jernbaneoverskæringen i byens udkant til rundkørslen midt i byen.

Den berørte strækning vil i hele perioden være spærret for gennemgående biltrafik.

Der vil være adgang for fodgængere og cyklister. Cyklister må dog i perioder forvente at skulle trække cyklen forbi særlige arbejdsområder.

Aalborg Forsyning indleder arbejdet i nærheden af jernbaneoverskæringen og arbejder sig herefter frem til rundkørslen i små etaper af hensyn til de berørte beboere og erhvervsdrivende.

Opdelingen i små etaper betyder blandt andet, at ind- og udkørselsforhold løbende ændrer sig.

For at begrænse de trafikale gener for beboere og erhvervsdrivende etablerer Aalborg Forsyning midlertidige veje i området.

Disse veje vil blive åbnet i takt med, at arbejdet skrider frem. De berørte borgere og erhvervsdrivende har modtaget nærmere oplysninger om de midlertidige veje.

Busdriften vil i høj grad blive berørt af arbejdet. Aalborg Forsyning henviser til NT i forhold til oplysninger om ændringer i busdriften.

Aalborg Forsyning etablerer i forbindelse med arbejdet et midlertidigt signalanlæg ved Hadsund Landevej / Nøvlingvej.

Få overblikket her: Store projekter påvirker trafikken i Aalborg-bydel
Kortbilag, Aalborg Forsyning

Etape 3: Egnsplanvej inkl. Hadsundvej (nord)

Aalborg Kommune udvider Egnsplanvej på strækningen fra vest for Hadsundvej til Hadsund Landevej.

Formålet er at øge fremkommeligheden på Egnsplansvej samt at skabe bedre forhold for både fodgængere og cyklister.

Udover en udvidelse af Egnsplanvej på den nævnte strækning omfatter Etape 3:

 • Udvidelse og etablering af cykelsti på begge sider af Selma Lagerløfs Vej fra Egnsplanvej og frem til den kommende Fælles Akutmodtagelse for Nyt Aalborg Universitetshospital.
 • Udvidelse og etablering af cykelsti på begge sider af Hadsundvej fra Egnsplanvej og frem til jernbaneoverskæringen ved Gistrup.
 • Udbygning af signalanlægget på Egnsplanvej ved Selma Lagerløfs Vej og Hadsundvej.
 • Udbygning af signalanlægget på Egnsplanvej ved busdepotet.

Det forventes, at Egnsplanvej vil være åben i hele anlægsperiode, dog vil vi i hele perioden have behov for at indsnævre vejen, hvilket særligt i myldretiden øger risikoen for kødannelse.

Der vil være adgang via cykelsti for cyklister og fodgængere, mens arbejdet er i gang.

Få overblikket her: Store projekter påvirker trafikken i Aalborg-bydel
Mette Skamris Holm, Stadsingeniør og Rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen Aalborg Kommune Foto: Lars Horn / Baghuset Dato: 29.03.23

Etape 4: Samkørselsplads T.H. Sauersvej (Vejdirektoratet)

Vejdirektoratet udbygger fra juni 2023 til december 2023 samkørselspladsen ved Th. Sauersvej og Universitetsboulevarden.

Formået med udbygningen er at styrke fremkommeligheden på de omkringliggende veje og skiftet til grønnere og mere bæredygtige transportformer.

Den nye samkørselsplads bliver en optimeret skiftezone for samkørsel, busser, cykler og eventuelt el-løbehjul. Vejdirektoratet gør desuden klar til etablering af el-ladefaciliteter for biler og cykler.

Hertil kommer en udvidelse af parkeringsarealet i to områder: En parkeringsplads for langtidsparkering og en for korttidsparkering. På det nuværende parkeringsareal øges antallet af p-pladser.

Desuden etableres der en parkeringsplads i områdets sydlige ende med særligt fokus på sammenhængen til bustrafikken ad Bertil Ohlins Vej. Dette skal styrke skiftet mellem bil og bus i fremtiden.

Vejdirektoratet forventer også at etablere belysning og rekreative områder med borde og bænke, hvor det bliver muligt at spise sin frokost.

Det er forventet, at Vejdirektoratet i god tid vil informere både borgere og erhvervsdrivende, der bliver berørt af Vejdirektoratets infrastrukturprojekter

Etape 5: Hadsund Landevej og Universitetsboulevarden

Vejdirektoratet planlægger en række ændringer i forhold til infrastrukturen i det østlige Aalborg med det formål at forbedre trafikafviklingen og forholdene for både cyklister og trafikanter.

Etape 5 omfatter blandt andet:

 • Ombygning af fire rundkørsler på Universitetsboulevarden til signalanlæg.
 • Udbygning af et signalregulereret T-kryds på Universitetsboulevarden med et fjerde ben.
 • Udbygning af Hadsund Landevej fra to til fire spor.
 • Etablering af stitunneler.
 • Etablering af ny cykelsti til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Det forventes, at Vejdirektoratet i god tid vil informere både borgere og erhvervsdrivende, der bliver berørt af Vejdirektoratets infrastrukturprojekter.

Du kan finde mere info om projekterne på Aalborg Kommunes hjemmeside

Del artikel

Andre læser også