Annonce
Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Store besparelser i vente: Falck stopper ambulancekørsel i Nordjylland

Af Redaktionen

Et flertal i Regionsrådet har besluttet, at regionen selv skal bemande og drive ambulancetjenesten i Region Nordjylland sammen med selskabet PreMed fra 1. april 2022, når nuværende kontrakt med Falck udløber.

Det står klart efter et ekstraordinært regionsrådsmøde.

Ambulancetjenesten har været i udbud
Når der fremover skal køres ambulancekørsel og foretages liggende patienttransport i Region Nordjylland, skal opgaven løses af regionen selv i et samarbejde med et nyt ambulanceselskab på det danske marked – PreMed.

Opgaven bliver dermed delt imellem to aktører.

“I dag står Falck for bemandingen og kørslen af ambulancerne.

Vi har haft et godt samarbejde om ambulancetjenesten, men efter en udbudsrunde har en ny aktør budt ind med en god pris og kompetencer, som gør, at valget er faldet på en løsning, hvor regionen driver ambulancerne i 2 ud af 4 områder, og det nye selskab, PreMed, driver dem i de sidste 2.

Begge parter er klar til at påtage sig opgaven, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Det er et flertal i Regionsrådet bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Lone Sondrup fra Venstre og Thomas Hav (Udenfor parti), der har besluttet at tildele en del af kontrakten for ambulancekørsel og liggende patienttransport til PreMed og hjemtage den resterende del af opgaven til regionen selv.

Det skete på et ekstraordinært regionsrådsmøde tirsdag, hvor ambulanceudbuddet var eneste punkt på dagsordenen.

Det er Region Nordjylland, der skal koordinere den samlede præhospitale indsats, og afgøre hvordan ambulanceressourcerne skal fordeles for at sikre de nordjyske patienter bedst muligt.

Beslutningen er truffet efter en længere udbudsproces, hvor interesserede leverandører bød på opgaven med at drive ambulancer i Nordjylland.

Der er derfor tale om en videreførelse af den eksisterende grundstruktur på ambulanceområdet i Nordjylland, hvad eksempelvis angår antal ambulancer og baseplaceringer.

Regionsrådet har derfor taget stilling til indkomne bud fra de private leverandører. Disse blev prioriteret efter pris og kvalitet. Hvert selskab kunne byde på 4 geografiske delområder – og her skilte PreMed sig således ud. PreMed er etableret af rutinerede danske branchefolk, og hovedejeren er et større finsk ambulanceselskab ved navn 9Lives. Det er derfor et selskab, der kan trække på ekspertise og knowhow fra deres finske ejere, som har stor erfaring med ambulancedrift.

Regionen hjemtager delvist

Regionen har desuden selv beregnet, hvad det vil koste selv at drive ambulancetjenesten i hvert delområde.

Af beregningen fremgår det, at regionen kan gøre det billigere end de private leverandører. Kontrolberegningen er foretaget, inden regionen blev bekendt med buddene fra de private leverandører, og det er på den baggrund, at det er besluttet, at regionen selv skal drive tjenesten i 2 ud af 4 områder.

“Det har været en svær beslutning, hvor der skal tages mange hensyn. Vi har jo selvfølgelig været meget interesseret i at få det bedste tilbud, der samtidig koster skatteborgerne færrest mulige penge.

Samtidig har vi også været interesseret i, at der skal skabes konkurrence på ambulancemarkedet i Danmark til gavn for patienterne på sigt. Vi har derfor valgt en kombination af offentlig og privat ambulancedrift,” siger Ulla Astman.

Den valgte model kommer til at spare regionen for ca. 26 millioner kroner årligt i forhold til det nuværende budget til drift af ambulancetjenesten.

Hvorvidt besparelserne skal bruges til et øget serviceniveau, vil politikerne tage stilling til i løbet af foråret.

At regionen ender med denne løsning, sker efter en meget langvarig og grundig politisk proces. Det forklarer formanden for regionens Akut- og Praksisudvalg, hvor den indledende politiske behandling af udbuddet er foretaget.

“Regionsrådsmedlemmerne har været involveret i den her proces i en længere periode. Vi har som politikere skulle sikre os, at det er den rigtige beslutning, vi træffer.

Det er også derfor, at vi har haft et ekstraordinært regionrådsmøde. Beslutningen har været svær, men jeg er sikker på, at vi er landet på en løsning, som kommer patienter og borgere i Nordjylland til gode og sikrer konkurrencen fremover,” siger Mogens Ove Madsen (S), formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

Del artikel

Andre læser også