Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Forsinket igen, igen: Byggetiden for nyt universitetshospital bliver forlænget

Af Emil Kjær Jørgensen

Byggeriet af Nyt Aalborg Universitetshospital skubbes i mindst seks måneder.

Det betyder, at hospitalet tidligst kan tages i brug i første halvår i 2024. Forretningsudvalget er bekymret for fremdriften og sætter nye initiativer i gang til at holde projektet på en stram kurs.

Det meddeler Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Nye initiativer skal genoprette byggeriet

Forretningsudvalget fik i dag fremlagt en redegørelse med den aktuelle status på byggeriet. Den viser, at tidsplanen for Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst skal justeres, og byggetiden forlænges med mindst seks måneder.

Forsinkelsen vil forplante sig til de efterfølgende faser og får betydning for, hvornår patienter og personale kan tage hospitalet i brug.

Hidtil har planen været, at driften så småt kunne begynde i andet halvår af 2023, men starten skubbes nu til første halvår i 2024.

“Medlemmerne af Forretningsudvalget fik en redegørelse af sagen og ser med stor bekymring og alvor på den aktuelle situation. Derfor blev det på dagens møde besluttet at igangsætte yderligere handlinger, der skal være med til at genoprette fremtidens universitetshospital,” siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

Forretningsudvalget forventer, at der her og nu med inddragelse af direktionen sættes maksimalt ind på at gøre byggeriet færdig.

“Det er et klart signal om, at vi skal føre byggeriet i mål med flere muskler, for det bliver også sådan, at vi i Forretningsudvalget kommer til at følge det videre arbejde meget tæt,” siger Mads Duedahl.

Prisen stiger

Når byggetiden skubbes, påvirker det også økonomien, hvor der bliver øgede omkostninger til byggeriet. Det koster at forlænge en byggeplads og have håndværkere og rådgivere ansat i længere tid.

Den økonomiske udfordring ventes at være i størrelsesorden cirka 80 millioner kr. til forlængelse af byggepladsen.

Foruden de 80 millioner kr. til byggepladsen er der dele i byggeriet, som er revurderet, og hvor forventningerne til udgiftsniveauet er justeret.

Det er beregnet til en yderligere udgift på cirka 50 millioner kr.

Ud over kvalitetsfondsbyggeriet viser gennemgangen, at der også er en udfordring med ekstra udgifter til en dyrestald, der koster yderligere 4 millioner kr., ligesom der skal flere penge til at bygge en helikopterplatform på det ene sengetårn – en ekstra udgift på 11 millioner kr.

Region lægger pres på staten

Hospitalsbyggeriet i Aalborg har siden efteråret 2020 været underlagt skærpet tilsyn af Sundhedsministeriet med månedlig opfølgning af projektets prognose og møder med ministeriet.

Som en del af det skærpede tilsyn har projektledelsen gennemført en række tiltag, som skulle trimme projektet.

Men byggebranchen er til stadighed præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft samt øgede leveringstider på materialer, hvilket gør det svært at forcere byggeriet.

Forretningsudvalget besluttede på mødet i dag, at tiden nu er til, at formandskabet i Regionsrådet tager kontakt til Sundhedsministeren for at bede om et møde om den aktuelle situation.

“Vi har mange gode argumenter for, at vi i Nordjylland – på linje med andre store hospitalsbyggerier i landet – får udarbejdet en finansiel løsning i samarbejde med staten. Jeg kan ikke afvise, at hvis vi skal ud og finde så mange flere penge i Region Nordjyllands eget budget, kan det komme til at gå ud over vores anlægsinvesteringer de kommende år, og det kan nordjyderne ikke være tjent med,” siger regionsrådsformand Mads Duedahl.

Han tilføjer, at den økonomiske udfordring ikke kommer til at berøre den daglige drift på regionens hospitaler og de ansatte.

Den ny tidsplan og konsekvenserne heraf går efter dagens behandling i Forretningsudvalget videre til behandling i Regionsrådet mandag 28. februar.

Etaper i den resterende byggeperiode

Faserne vil i nogen grad overlappe hinanden:

Fase 1 – februar 2022 til februar 2023: Færdiggørelse af byggeriet og AB92-aflevering, som en gennemgang for eventuelle mangler og udbedringer. Derefter overtager regionen byggeriet.

Fase 2 – marts 2022 til marts 2023: Commissioning, test og dokumentation af, at byggeriet lever op til specifikke krav samt test og kontrol af samspil med installationer. 

Fase 3 – august 2022 til oktober 2023: Samtidig med de afsluttende byggearbejder, AB92-aflevering og udbedring af fejl og mangler, leveres, monteres og valideres diverse udstyr – heriblandt MR- og CT-scannere.

Fase 4 – april 2023 til november 2023 og november 2023 til februar 2024: Fra byggeri til hospital og træning i nye fysiske rammer.

Fase 5 – juni 2023 til maj 2024: Flytning af afdelinger fra Aalborg Universitetshospital Nord og Syd til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Flere oplysninger om projektet her