Kommunens budgetforslag: PlusBus2 og ny cykel- og gangbro over Limfjorden

Skrevet af: Emil Kjær Jørgensen

Med ordene “Hvad skal pengene gå til i Budget 2021-2024”, præsenterede borgmester Thomas Kastrup-Larsen i dag Magistratens budgetforslag for 2021-2024.

Den demografiske udvikling betyder markant flere ældre og små børn i Aalborg Kommune de kommende år.

Magistratens Budgetforslag giver et velfærdsløft med nye daginstitutioner, nye plejehjem og skoleinvesteringer. Der skabes arbejdspladser både i kommunen og i den private sektor. COVID-19 betyder, at antallet af ledige er steget, og derfor skal der nu sættes ekstra ind for at øge jobvæksten med en Jobvækstpakke 2.0.

Anlægsbudgettet er historisk højt. Aalborg Kommune vil være i den grønne førertrøje, og det betyder nye klimainvesteringer for 140 mio. kr. over fire år.

Her på MigogAalborg har vi udvalgt flere spændende tiltag i budgetforslaget for 2021 – 2024, som vi tror, virkelig kan rykke Aalborg endnu mere i fremtiden.

Du kan læse det fulde budgetforslag her.

PlusBus2

I foråret 2020 er der udarbejdet en indledende rapport om muligheden for at etablere en PlusBus2 på strækningen fra Svenstrup og over fjorden mod Vodskov.

I budgetforslaget afsættes midler til at indlede en egentlig for-analyse af projektet, der kan beskrive mulige løsninger og give Byrådet mulighed for at drøfte, hvordan projektet søges realiseret.

“Det er først, når vi har en ringvej i form af en tredje limfjordsforbindelse, at det kan komme på tale,” fortalte borgmesteren på pressemødet.

Ny cykel- og gangbro over Limfjorden

Byrådet i Aalborg ønsker at tilkendegive, at man er sindet at medvirke til finansieringen af en cykel- og gangbro over Limfjorden mellem Aalborg C og Stigsborg.

Der kan medfinansieres med op til 100 mio. kr. til det projekt, der er beskrevet via forstudier af Gehl Arcitects og NIRAS. Forstudier, der er støttet af Realdania.

Projektet har en anlægssum på op til 400 mio. kr. og udover Aalborg Kommune bidrager Stigsborg P/S med 100 mio. kr. Den resterende finansiering søges finansieret ved fonde. Projektet vil indgå i Aalborg Kommunes investeringsplan i perioden fra 2025 og frem.

Projekt Bymuseum i midtbyen

Med budgetforslaget afsættes der 2 mio. kr. i 2021 til for-analyse om gennemførelse af projekt Bymuseum, et projekt som blandt andet omfatter renovering af Aalborg Historiske Museum i Algade.

Kickstart af kulturinstitutionerne

Byrådet har fokus på udfordringer i kulturinstitutioner som følge af COVID-19. Derfor er der i 2020 bevilget 10 mio. kr. til kick-start af kulturinstitutioner.

På kulturområdet er det også værd at bemærke, at der afsættes 5,5 mio. kr. i 2021 til renovering af HUSET – dels til forbedret tilgængelighed, dels til indretning af Kompetencecenter for Rytmisk Musik (KORMA) og øvelokaler.

Ydermere afsættes der 10 mio. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028 til ombygning.

Orangutanger får nyt hjem i Aalborg Zoo

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 i tilskud til renovering af orangutang-anlægget i Aalborg Zoologiske Have.

Artcenter Spritten

Desuden afsættes der yderligere 4 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023 til anlæg af Artcenter Spritten og til artcenterets udeareal.

Cyklisme – investeringer og cykelpolitik

I Aalborg Kommune er der en langsigtet plan for udviklingen af fremtidens mo­bilitet kaldet “Mobilitet 2040”.

Fremti­dens mobilitet skal være sikker, tryg og bæredygtig, og et de centrale mål er, at 50% af turene i 2040 skal ske ved cykel eller gang set over hele kommu­nen.

Budgetforslaget skaber mulighed for investering i cykelstier i form af supercykelsti fra Nytorv til Universitetshospitalet, Langdyssen i Svenstrup (cykelbane i den ene side, cykel-/gangsti i den anden) og enkeltrettet cykelsti fra Gistrup til Universitetshospitalet.

Stigsborg Havnefront

Stigsborg er ved at blive udviklet til en helt ny bydel i Aalborg med ca. 4.000 boliger og 7-8.000 indbyggere over de næste 25-30 år. Boligerne vil primært være leje- og ejerboliger i 4-6 etager samt town houses/rækkehuse i 2-3 etager.

Offentlige institutioner såsom skole, plejehjem og daginstitutioner samt mindre erhverv (kontorerhverv, cafeer, butikker etc.) vil også få plads i området. Efter at have været mange år undervejs, er realiseringen af etape 1 nu i gang.

Pr. 1. maj 2020 er de første 500 boliger i etape 1 under opførelse.

Med budgetforslaget kan anlæg af området begynde at tage form i de kommende år. Der afsættes med budgetforslaget i de næste fire år 40 mio. kr. til kystfremrykning og andre anlæg, der dels skal medvirke til at håndtere forureningen og dels skabe et attraktivt rum ved fjorden.

I perioden skal der også anlægges infrastruktur og herunder ikke mindst en sikker skolevej til det kommende Børne- og Ungeunivers ved Limfjorden. Der er med forslaget afsat 35 mio. kr. i 4-års perioden til dette.

Det tredje store element i dannelse af Stigsborg kvarteret er den kommunale park på 15 ha. En park, der i høj grad er præget af en naturlig karakter med god biodiversitet, hvor opbygning af forskellige naturtyper og beplantningssammensætninger vil blive et af parkens hovedtræk.

Stigsparkens arealer ønskes yderligere disponeret, så de kan fungere som et læringsrum og udearealer for Børne- og Ungeuniverset. I perioden 2020-24 er der afsat 50 mio. kr. til Stigsparken.

Byrådet har fokus på udfordringer i kulturinstitutioner som følge af COVID-19. Derfor er der i 2020 bevilget 10 mio. kr. til kick-start af kulturinstitutioner.

Du kan læse det fulde budgetforslag her.

Aalborg-advokater får pris: Haugaard|Braad kåres som Succesvirksomhed 2020

Skrevet af: Michael Qureshi

Den eftertragtede erhvervspris ”Succesvirksomhed 2020” vækker store smil hos det Aalborgensiske advokatpartnerselskab, Haugaard|Braad.

Stoltheden over at blive kåret som en af de virksomheder i Danmark, der kontinuerligt bidrager til vækst og velstand i lokalområderne, men også til dansk økonomi som helhed, er ikke til at tage fejl af.

Det skriver Haugaard|Braad i en pressemeddelelse.

Erhvervsprisen ”Succesvirksomhed” tildeles af BDO og Spar Nord, som med prisen anerkender de mindre og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv, der gang på gang leverer resultater, som bidrager positivt til den danske økonomi.

Det er en stor ære at modtage prisen, hvilket advokat og partner, Rasmus Haugaard, ikke lægger skjul på:

At blive valgt af Spar Nord Bank og BDO som Årets Succesvirksomhed opfatter jeg som den bedste cadeau, vi kan opnå.

Hårdt arbejde, vedholdenhed og fokus – fra begyndelsen for 15 år siden til nu – er årsagen, og jeg er glad og stolt over anerkendelsen,” forklarer Rasmus Haugaard.

Skal opfylde en lang kriterier

For at blive kåret som Succesvirksomhed skal man opfylde en række kriterier, som blandt andet indebærer en positiv udvikling i resultat før skat, egenkapital og soliditet.

Kriterierne skal være opfyldt gennem en årrække og er derfor ikke en pris, som virksomheder kommer sovende til. Haugaard tilføjer:

Da vi startede virksomheden tilbage i 2009, var vi kun to. Nu er vi 30, og det er af og til ikke til at forstå. Men med sådan en pris bliver vi mindet om, hvor langt vi er kommet, og hvor meget vi har nået gennem årene.

Men æren tilfalder alle medarbejdere. Det kræver nemlig et uovertruffent bagland af medarbejdere og kollegaer, som er vanvittigt dygtige til det, de laver – og det har vi.”

Prisen har fået en særlig plads i receptionen ved indgangen til Haugaard|Braad Advokatpartnerselskab, som en påmindelse om det solide arbejde, der ligger til grund for den eftertragtede anerkendelse fra BDO og Spar Nord.

En Succesvirksomhed skal som minimum kunne præsentere

  • Vækst i virksomhedens resultat før skal de seneste fem år
  • Soliditetsgrad over 15% i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag

Melder nyt ud: Mette Frederiksen indkalder til pressemøde i dag

Skrevet af: Michael Qureshi
Arkivfoto Statsministeriet
Arkivfoto Statsministeriet

Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om coronasituationen i Danmark i dag klokken 14.00.

Det oplyser Statsministeriet på Twitter.

Det er foreløbig ikke oplyst, hvad mødet kommer til at handle om, ud over at det er om ‘covid-19 i Danmark’.

Fra onsdag til torsdag blev der konstateret 453 nye corona-smittede hvilket var ny smitterekord i Danmark, viser tal fra seruminstitut.

Den hidtidige smitterekord blev sat 8. april, hvor der blev konstateret 408 nye smittetilfælde.

Med til den nye smitterekord hører, at der i dag bliver testet langt flere for coronavirus, end der gjorde i foråret. Derfor er der givetvis også konstateret flere nye smittede.

Men der er ingen tvivl om, at der er bekymring hos myndighederne over stigende smittetal, og i København har man allerede set nye tiltag indført.

I går var første gang, at gæster og personale skulle bære mundbind på restauranter, caféer, barer og øvrige serveringssteder.

Opdateres

Helt særligt: Jagerfly laver flyshow over Aalborg to gange i dag

Skrevet af: Michael Qureshi

Fredag bliver der chance for at opleve noget helt særligt, hvis man er vild med jagerfly.

To gange i dag skal et jagerfly nemlig træne helt specielle øvelser ud fra Flyvestation Aalborg. Det skriver TV2 Nord.

Normalt træner jagerpiloter særlige manøvrer ved de forskellige Air Shows, men grundet Covid-19 har stort set alle været aflyst.

For to uger siden fløj to jagerfly over Nørresundby og Aalborg i forbindelse med flagdag
Foto: Flyvevåbnet

Bedste steder at se det

Derfor træner man det i stedet klokken 12.15 og 13.45 ifølge TV2 Nord.

Morten Valentin Jensen fra Flyvestation Aalborg fortæller til tv-stationen, at hvis man få det bedste syn af flyets “show”, så bør man placere sig ved Lindholm Høje, parkeringspladsen ved Aalborg Lufthavn eller ved Vestre Fjordpark.