Tilmeld dig MigogAalborg Nyt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få weekendguiden samt alle ugens populære nyheder direkte i din indboks.

Ved tilmelding til MigogAalborg Nyt accepterer du vores samtidig vores vilkår og betingelser for nyhedbrevet.

Kommunens budgetforslag: PlusBus2 og ny cykel- og gangbro over Limfjorden

Af Emil Kjær Jørgensen

Med ordene “Hvad skal pengene gå til i Budget 2021-2024”, præsenterede borgmester Thomas Kastrup-Larsen i dag Magistratens budgetforslag for 2021-2024.

Den demografiske udvikling betyder markant flere ældre og små børn i Aalborg Kommune de kommende år.

Magistratens Budgetforslag giver et velfærdsløft med nye daginstitutioner, nye plejehjem og skoleinvesteringer. Der skabes arbejdspladser både i kommunen og i den private sektor. COVID-19 betyder, at antallet af ledige er steget, og derfor skal der nu sættes ekstra ind for at øge jobvæksten med en Jobvækstpakke 2.0.

Anlægsbudgettet er historisk højt. Aalborg Kommune vil være i den grønne førertrøje, og det betyder nye klimainvesteringer for 140 mio. kr. over fire år.

Her på MigogAalborg har vi udvalgt flere spændende tiltag i budgetforslaget for 2021 – 2024, som vi tror, virkelig kan rykke Aalborg endnu mere i fremtiden.

Du kan læse det fulde budgetforslag her.

PlusBus2

I foråret 2020 er der udarbejdet en indledende rapport om muligheden for at etablere en PlusBus2 på strækningen fra Svenstrup og over fjorden mod Vodskov.

I budgetforslaget afsættes midler til at indlede en egentlig for-analyse af projektet, der kan beskrive mulige løsninger og give Byrådet mulighed for at drøfte, hvordan projektet søges realiseret.

“Det er først, når vi har en ringvej i form af en tredje limfjordsforbindelse, at det kan komme på tale,” fortalte borgmesteren på pressemødet.

Ny cykel- og gangbro over Limfjorden

Byrådet i Aalborg ønsker at tilkendegive, at man er sindet at medvirke til finansieringen af en cykel- og gangbro over Limfjorden mellem Aalborg C og Stigsborg.

Der kan medfinansieres med op til 100 mio. kr. til det projekt, der er beskrevet via forstudier af Gehl Arcitects og NIRAS. Forstudier, der er støttet af Realdania.

Projektet har en anlægssum på op til 400 mio. kr. og udover Aalborg Kommune bidrager Stigsborg P/S med 100 mio. kr. Den resterende finansiering søges finansieret ved fonde. Projektet vil indgå i Aalborg Kommunes investeringsplan i perioden fra 2025 og frem.

Projekt Bymuseum i midtbyen

Med budgetforslaget afsættes der 2 mio. kr. i 2021 til for-analyse om gennemførelse af projekt Bymuseum, et projekt som blandt andet omfatter renovering af Aalborg Historiske Museum i Algade.

Kickstart af kulturinstitutionerne

Byrådet har fokus på udfordringer i kulturinstitutioner som følge af COVID-19. Derfor er der i 2020 bevilget 10 mio. kr. til kick-start af kulturinstitutioner.

På kulturområdet er det også værd at bemærke, at der afsættes 5,5 mio. kr. i 2021 til renovering af HUSET – dels til forbedret tilgængelighed, dels til indretning af Kompetencecenter for Rytmisk Musik (KORMA) og øvelokaler.

Ydermere afsættes der 10 mio. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028 til ombygning.

Orangutanger får nyt hjem i Aalborg Zoo

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 i tilskud til renovering af orangutang-anlægget i Aalborg Zoologiske Have.

Artcenter Spritten

Desuden afsættes der yderligere 4 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023 til anlæg af Artcenter Spritten og til artcenterets udeareal.

Cyklisme – investeringer og cykelpolitik

I Aalborg Kommune er der en langsigtet plan for udviklingen af fremtidens mo­bilitet kaldet “Mobilitet 2040”.

Fremti­dens mobilitet skal være sikker, tryg og bæredygtig, og et de centrale mål er, at 50% af turene i 2040 skal ske ved cykel eller gang set over hele kommu­nen.

Budgetforslaget skaber mulighed for investering i cykelstier i form af supercykelsti fra Nytorv til Universitetshospitalet, Langdyssen i Svenstrup (cykelbane i den ene side, cykel-/gangsti i den anden) og enkeltrettet cykelsti fra Gistrup til Universitetshospitalet.

Stigsborg Havnefront

Stigsborg er ved at blive udviklet til en helt ny bydel i Aalborg med ca. 4.000 boliger og 7-8.000 indbyggere over de næste 25-30 år. Boligerne vil primært være leje- og ejerboliger i 4-6 etager samt town houses/rækkehuse i 2-3 etager.

Offentlige institutioner såsom skole, plejehjem og daginstitutioner samt mindre erhverv (kontorerhverv, cafeer, butikker etc.) vil også få plads i området. Efter at have været mange år undervejs, er realiseringen af etape 1 nu i gang.

Pr. 1. maj 2020 er de første 500 boliger i etape 1 under opførelse.

Med budgetforslaget kan anlæg af området begynde at tage form i de kommende år. Der afsættes med budgetforslaget i de næste fire år 40 mio. kr. til kystfremrykning og andre anlæg, der dels skal medvirke til at håndtere forureningen og dels skabe et attraktivt rum ved fjorden.

I perioden skal der også anlægges infrastruktur og herunder ikke mindst en sikker skolevej til det kommende Børne- og Ungeunivers ved Limfjorden. Der er med forslaget afsat 35 mio. kr. i 4-års perioden til dette.

Det tredje store element i dannelse af Stigsborg kvarteret er den kommunale park på 15 ha. En park, der i høj grad er præget af en naturlig karakter med god biodiversitet, hvor opbygning af forskellige naturtyper og beplantningssammensætninger vil blive et af parkens hovedtræk.

Stigsparkens arealer ønskes yderligere disponeret, så de kan fungere som et læringsrum og udearealer for Børne- og Ungeuniverset. I perioden 2020-24 er der afsat 50 mio. kr. til Stigsparken.

Byrådet har fokus på udfordringer i kulturinstitutioner som følge af COVID-19. Derfor er der i 2020 bevilget 10 mio. kr. til kick-start af kulturinstitutioner.

Du kan læse det fulde budgetforslag her.

Del artikel

Andre læser også