Beredskab iværksat: Influenza i Nordjylland presser hospitalerne

Skrevet af: Michael Qureshi

Hvis du ligger under dynen med influenza, så er du slet ikke den eneste her i Nordjylland.

Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland oplever et massivt antal patienter, der bliver henvist til hospitalerne med influenzasymptomer. Samtidig tikker sygemeldinger ind fra personalet, der også er ramt af influenza.

Dette dobbeltpres har fået de to hospitaler til at sætte en række af løsninger i værk for at kunne håndtere det øgede pres.

Derfor har Region Nordjylland netop udsendt en pressemeddelelse om problemet.

“Udfordringen for os er mængden af patienter, som vi får ind. Derfor har vi nu åbnet ni ekstra medicinske senge i Aalborg og fire i Hobro som en direkte følge af influenzaen,” siger Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital.

Mange syge lægger pres på

Udover de ekstra senge holdes det såkaldte ”Grønne Spor” (hvor en gruppe af mindre syge patienter skal ligge til observation og monitorering) i Akutmodtagelsen åbent i længere tid om aftenen.

Ligesom der også er lavet aftaler med hospitalets kliniske mikrobiologiske Afdeling om, at der tages flere prøver og bliver brugt en anden analysemetode, der giver hurtigere svar.

Også Regionshospitalet er presset på grund af influenza blandt patienter og personale. Her er ambulatoriebesøg blevet aflyst, så læger derfra kan benyttes til de indlagte patienter.

Hjælper hinanden på tværs af afdelingerne

Samtidig er der dagligt tæt kontakt mellem hospitalerne, som forsøger at hjælpe hinanden, hvis der er mulighed for det i forhold til kapacitet og ressourcer.

“Vi hjælper hinanden på tværs af afdelinger inde på hospitalet, og vi kontakter vores kollegaer på Regionshospitalet, og de kontakter os. For eksempel havde vi i går mulighed for at overflytte et par patienter fra Aalborg til Thisted,” siger Lisbeth Kjær Lagoni.

Det øgede beredskab på de to hospitaler er foreløbigt sat i værk frem til 16. marts.

“Vi forventer, at influenzaen og de tilstødende komplikationer på det tidspunkt er mindskede. Men vi er selvfølgelig klar til at opretholde beredskabet, hvis forholdene på det tidspunkt kræver det,” siger Lisbeth Kjær Lagoni.