I sidste øjeblik: Nye anbefalinger udsendt om julegudstjenester

Af Michael Qureshi

Opdateret 24. december

Kirker i Aalborg og i resten af landet har valgt at aflyse gudstjenester frem til 3. januar – læs mere her

Det har længe været et af december måneds store dilemmaer.

Bør de traditionelle julegudstjenester afholdes eller ej? Der har været delte meninger for og imod, og Ansgars Kirke har blandt andet aflyst deres kæmpestore Julegudstjeneste i AKKC juleaften.

I sidste øjeblik dagen her Lillejuleaften har Kirkeministeriet så udsendt en ny melding omkring julegudstjenester.

Bør højest vare 30 minutter

Her slår man fast, at man bør undlade sang til julegudstjenesten, og de bør afkortes ned til 30 minutter.

“Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har tidligere i dag holdt møde om smitteudviklingen.

På mødet drøftedes blandt andet resultaterne af en ny undersøgelse om udbredelsen af en mere smitsom variant af en ny og muligvis mere smitsom corona-virus.

I betragtning af den traditionelle store kirkegang ved julegudstjenester har indsatsgruppen derfor ud fra en samlet vurdering besluttet at udsende en klar anbefaling om, at der ikke synges ved julegudstjenesterne i år.

Indsatsgruppen anbefaler desuden, at dette års julegudstjenester afkortes mest muligt og højst varer 30 minutter,” skriver Kirkeministeriet i en pressemeddelelse.

Her i Aalborg kan du blandt andet følge en smuk Julegudstjeneste direkte online fra Musikkens Hus, og det samme gælder fra Ansgars Kirke.

Du finder den fra Musikkens Hus her

Du finder den fra Ansgars Kirke her