Ups: Aalborg Kommune sendte cpr-numre på 2233 personer forkert

Skrevet af: Michael Qureshi

Der er de små fejl, vi alle laver hist og her på jobbet. Og så er der de helt store brølere.

En af de større af slagsen er netop blevet opdaget i Aalborg Kommune.

By- og Landskabsforvaltningen er den 26. oktober 2020 blevet opmærksom på, at forvaltningen har haft et brud på persondatasikkerheden.

Bruddet opstod i forbindelse behandlingen af to klagesager ved Planklagenævnet, hvor forvaltningen ved en fejl har fremsendt dokumenter – heriblandt en forsendelsesliste med 2.233 personnumre samt oplysninger om 36 personer med navne- og adressebeskyttelse.

Det skriver man torsdag i en pressemeddelelse.

To klagere har haft adgang til fortrolige oplysninger

Dokumenterne har kun kunnet tilgås af sagens parter – dvs. af de 2 personer, der har påklaget byudviklingsplanen som sagen handler om, samt af sagsbehandlere ved Aalborg Kommune og Planklagenævnet, som alle har tavshedspligt.

Materialet har således ikke været offentligt tilgængeligt.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at de 2 borgere, samt sagsbehandlerne ved de offentlige instanser, har haft adgang til en viden, som de ikke burde have haft adgang til – derfor betragtes sagen som et brud på persondatasikkerheden og skal dermed anmeldes til Datatilsynet.

Beklageligt med sikkerhedsbrud

Vicedirektør i By- og Landskabsforvaltningen Frede Aagren siger om sagen;

“Det er rigtig beklageligt, at vi har haft et sikkerhedsbrud, for vi arbejder intenst på at undgå, at den slags sker. Sikkerhedsbruddet er naturligvis anmeldt til Datatilsynet, ligesom vi – sammen med Planklagenævnet – har sendt en formel underretning til de berørte borgere.”